Vyhľadávam dáta ...
TLAČOVÉ ZPRÁVY / Obchodní a odborné služby


Denne umrie 21 000 detí na choroby, ktorým sa dá predísť. Napríklad očkovaním.

05.09.2012

Hoci sa v posledných rokoch podarilo významne znížiť detskú úmrtnosť vo svete, stále každý deň umiera až 21 000 detí vo veku do 5 rokov na choroby, ktorým je možné účinne predísť. Znižovanie úmrtnosti detí mladších ako 5 rokov je úspech, no číslo 21 000 znamená, že ani dnes sa svojich piatych narodenín nedožije 21 000 detí a tento rok to bude celkovo až 7,6 milióna detí, ktoré zomrú skôr, ako by oslávili päť rokov života. Pritom až dvadsať percent týchto úmrtí sa udeje v piatich krajinách: Indii, Nigérii, Konžskej demokratickej republike, Pakistane a Číne. Mnohým detským úmrtiam je možné veľmi jednoducho predísť, alebo ich účinne liečiť. Napríklad kompletné preočkovanie jedného dieťaťa proti šiestim smrteľným chorobám stojí len 5 eur.

V rokoch 1960-2002 bol UNICEF svedkom zníženia úmrtnosti detí vo veku do päť rokov o polovicu. Bol to výsledok zlepšenia zdravotnej starostlivosti, výživy a životných podmienok, v akých deti vyrastali. Pred dvadsiatimi rokmi zomieralo každý deň asi 34 000 detí mladších ako 5 rokov, pred piatimi rokmi to bolo 25 500 detí denne. Dnes je toto číslo 21 000 a je možné ho znížiť napríklad očkovaním proti šiestim smrteľným chorobám – tetanu, osýpkam, záškrtu, čiernemu kašľu, tuberkulóze a detskej obrne. Medzi ďalšie účinné intervencie v znižovaní detskej úmrtnosti patria umývanie rúk mydlom a vodou, pitie nezávadnej vody, dojčenie v prvých šiestich mesiacoch, spánok pod antimalarickými sieťami, primeraná sanitácia, hygienický pôrod, vzdelávanie v starostlivosti o deti a ďalšie.

 

V boji proti detskej úmrtnosti patrí očkovanie medzi jednoduché, účinné a lacné intervencie. Za päť eur dokážeme preočkovať jedno dieťa proti všetkým smrteľným chorobám, ktorým sa dá očkovaním predchádzať. Môžeme ich zaočkovať proti tetanu, osýpkam, záškrtu, čiernemu kašľu, tuberkulóze a detskej obrne. Znamená to, že každý, kto ako Priateľ detí UNICEF venuje na pomoc deťom každý mesiac 5 eur, vlastne každý mesiac zachráni, zaočkuje jedno dieťa proti týmto smrteľným detským chorobám,“ vysvetľuje Miroslav Kaňa, výkonný riaditeľ UNICEF Slovensko.

 

Práve pravidelné darcovstvo je podľa UNICEF cesta, ako účinne a efektívne bojovať s úmrtnosťou detí. Pravidelné príspevky totiž pomáhajú vytvárať Fond pomoci, vďaka ktorému UNICEF dokáže lepšie plánovať aj realizovať projekty, pretože nie je odkázaný na ad-hoc príjmy, a tiež promptne reagovať v prípade prírodných katastrof, ozbrojených konfliktov či pri menej medializovaných projektoch na pomoc deťom.

 

Viac o význame pravidelného darcovstva a o klube darcov Priatelia detí UNICEF sa dozviete na stránke www.priateliadeti.sk

 

 

###

 

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo o fotografie v tlačovej kvalite sa môžete s dôverou obrátiť na kanceláriu UNICEF Slovensko: 

Alexandra Boocová, campaigning officer, kampane@unicef.sk, Anna Beňová, tlačová tajomníčka, media@unicef.sk, +421-2-5292-5919, sekretariát: +421-2-5296-5082

 

 

PRÍLOHA:  Informácie o šiestich smrteľných detských ochoreniach, ktorým je možné predísť očkovaním.

 

Ako ochorenie prebieha

Ako sa očkuje

Ako je na tom svet a Slovensko

TETANUS

Tetanus je ochorenie bakteriálneho pôvodu, spôsobuje ho baktéria „clostridium tetani“. Spóry tetanu sa nachádzajú prakticky všade – môžete ho dostať pri rozbití kolena či pichnutí tŕňom ruže. Novorodenci sa najčastejšie nakazia pri nesterilnom ošetrení pupka po narodení a tetanus zvyčajne prepukne medzi 3. a 28. dňom života. Neonatálny tetanus sa prejavuje svalovými kŕčmi, citlivosťou na dotyky, svetlo aj zvuk. Kŕče môžu byť také silné, až novorodencovi zlomia chrbticu.

Ak je proti tetanu zaočkovaná matka, prenesie imunitu voči tetanu na svoje novorodené dieťa, ktoré je tak chránené v prvých týždňoch života. Po 9. týždňoch od narodenia sa dieťa postupne zaočkuje 3 dávkami. Preočkovanie sa vykonáva v 3. a 5. roku života dieťaťa, v 14. roku života a potom sa odporúča preočkovať každých 10-15 rokov. Prvé očkovanie je v trojkombinácii s očkovaním proti záškrtu a čiernemu kašľu, preočkovanie v neskoršom veku sa robí jednoduchou vakcínou. Vakcína proti tetanu je dostupná od roku 1933.

Približne polovica chorých na tetanus aj umrie. Každých 9 minút umrie na neonatálny tetanus jedno novorodené dieťa. V krajinách, kde je zaočkovanosť nízka, sa tetanus vyskytuje často – najviac v Afrike a v južnej a východnej Ázii. Podľa odhadov je celosvetovou príčinou smrti 500-tisíc novorodencov ročne.

 

Na Slovensku sa v súčasnosti ochorenie vyskytuje len zriedkavo. Posledné dva prípady boli zaznamenané v roku 2002, oba skončili smrťou.

OSÝPKY

Osýpky sú vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša kvapôčkovou infekciou (napr. kýchaním). Vírus osýpok napáda predovšetkým bunky imúnneho a nervového systému. Najčastejšie sa nakazia deti a zo 100 infikovaných ochorie 99 osôb. Inkubačná doba je 10 dní. Spočiatku je ochorenie podobné chrípke, sprevádzané horúčkami, neskôr sa vyskytnú kožné zmeny, deti s osýpkami sú náchylné na zápal pľúc. V rozvojových krajinách patria napríklad osýpky k najčastejším príčinám oslepnutí.

Ak je dieťa dojčené, je počas prvých 12 mesiacov chránené pred osýpkami materskými protilátkami. Očkovanie sa odporúča vykonať po uplynutí 14. mesiaca života dieťaťa. Očkuje sa v trojkombinácii s očkovacou látkou proti ružienke a mumpsu. Po dovŕšení 11. roku života sú preočkované ďalšou dávkou očkovacej látky.

V roku 1980 umrelo na osýpky 2,6 milióna detí, v roku 2010 už len 139 300, išlo predovšetkým o deti mladšie ako päť rokov. Znamená to, že každý deň umrie na osýpky viac ako 350 detí. Práve očkovanie stojí za úspechom znižovania detskej úmrtnosti na osýpky.

 

Na Slovensku sa osýpky tiež vyskytovali pravidelne v cyklických epidémiách až do zavedenia plošného očkovania. U detí sa vyskytuje len výnimočne, aj to len ak neboli zaočkované – zvyčajne sa nakazia mimo územia našej republiky pri kontakte s cudzími nezaočkovanými ľuďmi.

ZÁŠKRT

Záškrt je akútne infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva baktéria „corynebacterium diphtheria“. Prenáša sa vdýchnutím kontaminovaného vzduchu a spôsobuje zápal slizníc, najčastejšie v hrdle, na mandliach, v nose a občas na koži a očnej spojivke. Ochorenie má ťažký priebeh, poškodzuje nervy, čo prináša ochrnutie hlasiviek a prehĺtacích svalov. Často vyústi do zápalu srdcového svalu či poškodenia obličiek. Zápal nosohltanu vedie k ťažkostiam s dýchyním a môže skončiť smrťou. Inkubačná doba je 2-5 dní.

Očkuje sa po dosiahnutí 9. týždňa veku dieťaťa vakcínou DTP3 (trojkombinácia záškrt-tetanus-čierny kašeľ). Očkovanie v tomto období je podložené vedecky – bolo preukázané, že od 10. týždňa života novorodenca klesá v organizme dieťaťa hladina materských protilátok. Celosvetovo je vakcínou pokrytých 29% krajín sveta. Prvú Nobelovu cenu za medicínu dostal práve lekár, ktorý objavil tzv. difterický toxoid, ktorý sa stal základom účinnej očkovacej látky proti záškrtu.

Výskyt ochorenia je priamo úmerný počtu zaočkovaných detí. Ak sa očkovanie nezanedbáva, ochorenie sa nevyskytuje. Dôkazom bola epidémia záškrtu v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, kde po rozpade došlo k prechodnému zanedbaniu pravidelného povinného očkovania a následne epidemického výskytu ochorenia s vysokým počtom úmrtí. Rovnako je tomu v rozvojových krajinách.

 

Na Slovensku sa ochorenie vyskytovalo epidemicky a bolo sprevádzané vysokou úmrtnosťou až do roku 1969, potom bolo zavedené celoplošné očkovanie. Posledný prípad ochorenia bol na území Slovenska zaznamenaný v roku 1980.

 

 

 

 

Ako ochorenie prebieha

Ako sa očkuje

Ako je na tom svet a Slovensko

ČIERNY KAŠEĽ

Čierny kašeľ je akútne ochorenie detí a adolescentov. Pôvodcom nákazy je kokobacil Bordetella pertussis, ktorý produkuje toxín postihujúci sliznice dýchacích ciest a jemné cievne kapiláry. Ochorenie je sprevádzané typickým záchvatovým kašľom, k obávaným komplikáciám patrí zápal lľúc, reaktivovanie tuberkulózy, zápal mozgu so záchvatmi kŕčov či zastavenie dýchania u dojčiat. Čierny kašeľ môže deti aj zabiť alebo zapríčiniť mentálnu retardáciu. Prenáša as z človeka na človeka vdychovaním kontaminovaného vzduchu, inkubačná doba je 7-10 dní.

Očkovanie proti čiernemu kašľu sa vykonáva po dovŕšení 9. týždňa života novorodenca, spolu s očkovaním proti tetanu a záškrtu. Účinnosť ochrany po niekoľkých rokoch klesá; imunita pretrváva 6-12 rokov. Preočkovanie adolescentov na Slovensku nie je povinné, ale odporúča sa dobrovoľné preočkovanie u trinásťročných. (Povinné očkovanie dospievajúcej mládeže má napríklad Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Fínsko či Švédsko.)

 

Ochorenie sa vyskytuje na celom svete a ročne ochorie asi 51 miliónov. V krajinách, kde sa neočkuje systematicky, sa vyskytuje v epidémiách. Z európskych krajín je vysoký výskyt ochorenia v Nemecku, Nórsku a Švajčiarsku (očkovanie je dobrovoľné).

Na Slovensku je povinné očkovanie detí proti čiernemu kašľu zavedené od roku 1959. Preočkovanie v období dospievania je dobrovoľné. Pred zavedením očkovania sa ochorenie vyskytovalo epidemicky a bolo sprevádzané vysokou úmrtnosťou. Teraz sa na Slovensku počas jedného roka vyskytnú 1-2 prípady, ale v roku 2011 bol zaznamenaný nárast chorých vo veku 15-19, najmä v Košiciach, Bratislave a Nitre.

TUBERKULÓZA

Tuberkulóza je dlhotrvajúce ochorenie poškodzujúce pľúca, lymfatické uzliny, kĺby, črevný trakt, možgové blany, obličky, kožu, oči i pohlavné orgány. Najčastejšie sa vyskytuje tzv. pľúcna tuberkulóza. Ochorenie začína mierne zvýšenými teplotami, nočným potením, malátnosťou, chudnutím a kašľom sprevádzaným bodavými bolesťami v hrudníku. Prenáša sa kvapôčkovou formou (napr. kýchnutím), inkubačná doba je 6-8 týždňov.

Očkovanie proti TBC sa vykonáva ako prvé v živote a to u zdravých novorodencov na 4. deň po narodení ešte počas pobytu na novorodeneckom oddelení. V dospelosti sa testujú a podľa potreby preočkujú len osoby, ktoré budú pracovať v rizikovom prostredí, napr. pracovníci laboratórií, vo výskume a pod. Od roku 2012 nie je na Slovensku očkovanie detí proti tuberkulóze povinné; zmenu upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. č. 544/2011 Z.z.

 

Na následky tuberkulózy umrú ročne asi 3 milióny ľudí. Ochorenie je veľmi rozšírené najmä v krajinách, kde sú horšie hygienické podmienky a slabá zdravotná starostlivosť. K prenosu ochorenia prispieva aj migrácia z týchto krajín, napr. v minulosti v Nemecku zaznamenali zvýšenú chorobnosť u imigrantov z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. V rozvojových krajinách umrie 40% infikovaných, vo vyspelých krajinách 9%. V rokoch 2004-2009 zaznamenala Európa nárast prípadov TBC o 2,7%. Na Slovensku má TBC od roku 2000 klesajúcu tendenciu, od roku 2012 nie je povinné.

DETSKÁ OBRNA

Detská obrna je infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva ochrnutie kostrového svalstva a paralýza, ktorá pretrváva viac ako 60 dní ostáva zvyčajne trvalá. Vírus napáda miechu v miestach a postihuje najmä deti vo veku do 5 rokov a prenáša sa z človeka na človeka, najčastejšie v prostredí s nevyhovujúcou hygienou. Už tri dni po nákaze dokáže infikovaný človek šíriť vírus ďalej, inkubačná doba je 7-12 dní. Smrť dieťaťa nastáva najčastejšie po ochrnutí dýchacích svalov. Detská obrna je vírusové ochorenie, možno mu účinne predchádzať očkovaním, ale zatiaľ neexistuje žiadna účinná liečba.

Očkovanie sa vykonáva u detí, ktoré dovŕšili 9 týždňov života. Základné očkovanie predstavujú 2 dávky očkovacej látky v odstupe 2 mesiacov. Prvé preočkovanie sa vykonáva opäť 2 dávkami v odstupe 2 mesiacov. Posledné preočkovanie sa zatiaľ vykonáva v 11. roku života.

Pred zavedením očkovania sa úmrtnosť pohybovala do 14% nakazených a rovnako vysoký bol počet prípadov s trvalými následkami – najčastejšie s ochrnutím dolných končatín. Dnes sú endemické už len tri krajiny: Pakistan, Afganistan  a Nigéria. V roku 1988 to bolo viac ako 128 krajín, ale vďaka očkovaniu sa situácia zlepšila. Hoci sa ochorenie v Európe už nevyskytuje, stále je reálne jeho zavlečenie. V roku  2010 evidovala WHO 23 krajín, v ktorých sa vírus vyskytol v dôsledku zavlečenia z inej krajiny (napr. v dôsledku cestovania do krajín s výskytom ochorenia alebo migrácie).

Na Slovensku sa očkuje od roku 1960 a odvtedy nebol na našom území zaznamenaný ani jeden prípad detskej obrny. V prvých rokoch sa podávala živá očkovacia látka, od roku 2005 sa podáva už len inaktivovaná očkovacia látka.

 

Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com