Vyhľadávam dáta ...
Detail ponuky

Určite si pozorní čitatelia a čitateľky všimli zdvojený názov tejto publikácie. Má to svoje zrejmé príčiny. Keď sme v druhej polovici 2008 uvažovali s vedením vydavateľstva EPOS o zameraní publikácie, hovorili sme o orientovaní na otázky, ktorým sa na stránkach odborných časopisov tohto vydavateľstva už niekoľko rokov venujeme. Ide predovšetkým o aktuálne problémy systému sociálnych služieb a peňažných príspevkov pre staršie osoby a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré tvoria kľúčovú náplň systému ich sociálnej ochrany. Preto názov „Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím – vybrané aspekty“. Medzitým sa zavŕšil niekoľkoročný proces prípravy a schvaľovania kompletne novej legislatívnej úpravy sociálnych služieb a peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktorý priniesol do našich publikačných ambícií ďalšiu dimenziu: potrebu podrobne informovať o jednotlivých ustanoveniach týchto právnych úprav, poskytnúť k nim niektoré bližšie informácie a ilustrovať na príkladoch tak, aby sa „suchá právnická reč“ stala pre jej užívateľov a užívateľky „viac priateľskou a zrozumiteľnou“. Zároveň sme si však uvedomili, že zákon o sociálnych službách neupravuje len sociálne služby pre starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím, ale pre oveľa diverzifikovanejšie skupiny osôb v sociálnej núdzi (napr. rodiny s deťmi, osoby s ohrozeným uspokojovaním základných životných potrieb), o ktorých považujeme za vhodné informovať tiež. Tak vznikla druhá časť názvu publikácie „Nová právna úprava sociálnych služieb a peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia“. Ako autorky si uvedomujeme, že publikácia vychádza v období, kedy sa viacero autorských kolektívov rozhodlo priniesť celostnú informáciu o zákone o sociálnych službách a zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, komentovať ich jednotlivé ustanovenia a pomôcť tak ich implementačnému štartu. Domnievame sa však, že pridanou hodnotou tejto publikácie voči iným s vyššie uvedeným zameraním by mohla byť naša snaha zasadiť obe právne úpravy do širšieho sociálno-politického národného, európskeho či celosvetového rámca, sprístupniť historický exkurz o tom, ako sa vyvíjal systém rozličných sociálnych opatrení a programov voči rozličným skupinám znevýhodnených osôb a ako sa napokon zavŕšil v právnych úpravách, ktoré vstúpili do platnosti v januári 2009. Publikácia má, najmä v jej nosnej tretej časti, deskriptívno-analytický, nie primárne hodnotiaci charakter. Veríme, že čitatelia a čitateľky privítajú takýto koncept a že osloví nielen tých, ktorí potrebujú informácie pre výkon svojej každodennej práce, ale aj tých, ktorí sa na takýto výkon pripravujú alebo ich uvedené otázky zaujímajú z iných dôvodov (osobitne máme na mysli napr. študentov a študentky vysokých škôl v oblasti spoločenských a pomáhajúcich disciplín). ISBN:978-80-8057-797-1


Dátum zverejnenia: 25.05.2010
Dátum platnosti: 31.12.3000Späť nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com