Vyhľadávam dáta ...
Detail ponuky

Špecialistka Daňového riaditeľstva SR Ing. Valéria Jarinkovičová spracovala komplexnú príručku k zdaňovaniu príjmov fyzických osôb, ktorá nie je koncipovaná ako komentár k príslušným ustanoveniam zákona, ale podrobne analyzuje a na konkrétnych príkladoch ilustruje: - jednotlivé druhy príjmov fyzických osôb s dôrazom na príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, resp. sú od dane oslobodené, - výpočet základu dane (čiastkových základov dane) a zdanenie v prípade príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z kapitálového majetku a v prípade ostatných príjmov s dôrazom na daňové a nedaňové výdavky a príjmy, - delenie príjmov a výdavkov v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, podielového spoločníctva, združenia bez právnej subjektivity a pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity, - uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane a umorovanie straty, - výpočet dane, zníženie dane o daňový bonus, daňové priznanie, - vyberanie a platenie preddavkov, výber dane zrážkou, podiel dane na osobitné účely, - možnosti daňovej optimalizácie. Táto súborná publikácia síce poslúži ako vynikajúca pomôcka aj pri podaní daňového priznania za rok 2005 (obsahuje aj alternatívne príklady k vyplneniu jednotlivých typov priznaní), jej hlavnou úlohou je však napomáhať pri daňovej optimalizácii, účtovaní a zdaňovaní príjmov fyzických osôb v roku 2006, preto by nemala chýbať v knižnici žiadneho zamestnávateľa, živnostníka či fyzickej osoby poberajúcej zdaniteľné príjmy, resp. daňového poradcu, účtovníka či ekonóma. ISBN:80-8057-664-5


Dátum zverejnenia: 27.05.2010
Dátum platnosti: 31.12.3000Späť nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com