Vyhľadávam dáta ...
Detail ponuky

Všetky základné zákony upravujúce jednotlivé oblasti odpadového hospodárstva v širšom význame (teda vrátane odpadov v ovzduší, odpadových vôd a odpadov z obalov) boli novelizované nielen koncom roka 2008 v súvislosti s prechodom na menu euro, ale aj v roku 2009, napr.: zákon o odpadoch (2x), nové nariadenie EÚ o preprave odpadu, zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vodný zákon, zákon o ochrane ovzdušia, zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zmenila sa aj väčšina vykonávacích predpisov, preto smme sa rozhodli vydať komplexnú príručku, ktorá napriek úspornému spracovaniu presiahla 800 strán. Člení sa na 5 častí: - odpadové hospodárstvo, - odpady z obalov, - odpadové vody, - odpady v ovzduší a - súvisiace predpisy. Príručka odpadového hospodárstva sa môže stať nepostrádateľnou pomôckou každej právnickej alebo fyzickej osoby špecializujúcej sa na oblasť odpadového hospodárstva a nemala by chýbať ani v kanceláriách úradov životného prostredia, na mestských a obecných úradoch, ale aj na stole manažérov veľkých podnikov a dopravných firiem. ISBN:978-80-8057-822-0


Dátum zverejnenia: 26.05.2010
Dátum platnosti: 31.12.3000Späť nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com