Vyhľadávam dáta ...
Detail ponuky

Všeobecne záväzný charakter Potravinového kódexu vyplýva zo skutočnosti, že kódex, ako aj jeho zmeny a doplnky sú oznamované v Zbierke zákonov. Aj po vstupe Slovenskej republiky do EÚ pokračoval aproximačný proces v oblasti potravinárskej regulácie, takže od 1. mája 2004 (od vstupu do EÚ) do konca roka 2005 bolo v Zbierke zákonov oznámené prijatie 24 výnosov, ktoré zmenili a doplnili kódex, čím sa táto právna úprava stala veľmi neprehľadnou. V súčasnom období sa proces postupného prispôsobovania obsahu Potravinového kódexu právu Európskej únie končí, preto pripravujeme (ako jediné vydavateľstvo na Slovensku) úplné znenie Potravinového kódexu, ktorého rozsah prekročí 1 000 strán veľkého formátu (A4), preto ho vydáme v dvoch dieloch. ISBN:80-8057-676-9


Dátum zverejnenia: 26.05.2010
Dátum platnosti: 31.12.3000Späť nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com