Vyhľadávam dáta ...
Detail ponuky

Kvalita a jej manažérske zabezpečenie už dávno prestali byť doménou špičkových organizácií – konkurenčný boj núti čoraz viac podnikateľov zaoberať sa systémom manažérstva kvality (napr. normy ISO radu 9000) a zaviesť ich do praxe. V poslednom období však v súvislosti s manažmentom kvality nastal výrazný posun – kvalita výrobku alebo služby je síce nevyhnutnou, ale nie postačujúcou podmienkou úspešnosti. Produkciu podniku je potrebné hodnotiť komplexne s dôrazom na kvalitu všetkých činnosti (napr. model podnikateľskej výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality). Kvalita na trhu kupujúceho sa netýka len jednotlivého výrobku alebo jeho výrobného postupu, ale tiež imidžu značky, ako aj skúseností, ktoré získavajú zákazníci v celom procese (vystupovanie, ponuka, uzatváranie zmlúv, priebeh objednávky, ďalšia podpora...). Týka sa celého podniku a jeho manažmentu. Publikácia „Manažérstvo kvality“ spracovaná kolektívom autorov pod vedením prof. RNDr. Ing. Alexandra Mateidesa, CSc. má za cieľ zaplniť existujúcu medzeru na knižnom trhu. Vzhľadom k značnému rozsahu (752 strán väčšieho formátu) predstavuje akúsi encyklopédiu manažérstva kvality - jej hlavným cieľom je však na základe poznatkov a praktických skúsenosti priviesť podnikateľov a manažérov k strategickému mysleniu, pri ktorom zákazník stojí v strede pozornosti na pozadí rámcových podmienok hospodárskej súťaže. ISBN:80-8057-656-4


Dátum zverejnenia: 25.05.2010
Dátum platnosti: 31.12.3000Späť nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com