Vyhľadávam dáta ...
Detail ponuky

Nová publikácia „Cestovné náhrady v praxi“ (väčší formát B5, tvrdá väzba, 620 strán, 899,- Sk) predstavuje komplexnú a vyčerpávajúcu príručku podrobne rozoberajúcu všetky aspekty náhrad pri pracovných cestách v tuzemsku i v zahraničí vrátane daňových a účtovných súvislostí. Na odborný výklad jednotlivých ustanovení zákona o cestovných náhradách nadväzujú praktické príklady na ich uplatnenie v praxi. Zároveň sú do samostatnej časti publikácie zaradené prípadové štúdie (osobitne pre tuzemské pracovné cesty a osobitne pre zahraničné pracovné cesty), ktoré riešia v podstate všetky alternatívy, ktoré pri pracovných cestách môžu vzniknúť, a to z pracovnoprávneho, daňového i účtovného hľadiska. O komplexnosti spracovania problematiky svedčí aj rozsah publikácie, pričom na 620 stranách publikácie vydanej vo väčšom ako bežnom formáte nie sú (okrem zákona o cestovných náhradách a vykonávacích opatrení) žiadne všeobecné záväzné právne predpisy, pre organizácie však autorka pripravila vzorové vnútropodnikové predpisy pre oblasť cestovných náhrad. Zárukou vysokej odbornej úrovne je skutočnos?, že autorka Ing. Ľuboslava Minková je špecialistkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na cestovné náhrady, a z pozície zastávanej funkcie sa zúčastňuje na príprave a tvorbe všetkých predpisov upravujúcich náhrady pri pracovných cestách, takže komentár právnej úpravy cestovných náhrad z jej pera ma charakter polooficiálneho výkladu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. ISBN:


Dátum zverejnenia: 25.05.2010
Dátum platnosti: 31.12.3000Späť nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com