Vyhľadávam dáta ...
Detail ponuky

V súčasnom období rastie počet súdnych a mimosúdnych sporov týkajúcich sa oblasti autorských a obdobných práv (autorský zákon, tlačový zákon, audiovizuálny zákon, zákony o slobodnom prístupe k informáciám, o umeleckých fondoch, o povinných výtlačkoch, o digitálnom vysielaní, o vysielaní a retransmisii, medzinárodné dohovory...), resp. priemyselných práv (patenty, vynálezy, priemyselné vzory, úžitkové vzory, ochranné známky, topografie polovodičových výrobkov, označenia pôvodu výrobkov, dizajny...), pričom právna úprava autorských a priemyselných práv sa neustále mení, cizeluje a zároveň komplikuje. Svedčí o tom skutočnosť, že v roku 2007 boli prijaté tri nové zákony a jedna nová vykonávacia vyhláška, v roku 2008 parlament schválil nový tlačový zákon a na konci roka 2009 nový zákon o ochranných známkach s vykonávacou vyhláškou. Dá sa povedať až v rokoch 2007 až 2009 boli novelizované takmer všetky predpisy upravujúce autorské a priemyselné práva (z toho 7 s účinnosťou k 1.1.2010), preto sme spracovali súbornú príručku, ktorá podnikateľom, manažérom, právnikom či študentom uľahčí orientáciu v tejto dôležitej oblasti práva. ISBN:978-80-8057-813-8


Dátum zverejnenia: 26.05.2010
Dátum platnosti: 31.12.3000Späť nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com