Vyhľadávam dáta ...
Detail ponuky

Nové Medzinárodné účtovné štandardy nadobudli účinnosť dňa 1. 2. 2008, teda zároveň s nariadením Komisie ES č. 1126/2008, ktorými sa prijímajú určité medzinárodné štandardy. V priebehu roka po nadobudnutí účinnosti boli medzinárodné účtovné štandardy (nariadenie Komisie č. 1126/2008) 9-krát novelizované, preto sme spracovali ich úplné znenie a spolu so smernicami EÚ upravujúcimi účtovné závierky ich vydali v publikácii „Nové medzinárodné účtovné štandardy a smernice pre účtovnú závierku.“ V júni 2009 však Komisia (ES) prijala ďalšie tri nariadenia, v ktorých zásadne novelizovala 3 účtovné štandardy, ktoré sme spracovali vo forme samostatnej publikácie s názvom „Novelizované medzinárodné účtovné štandardy (s podnadpisom: IAS 27 – Konsolidovaná a individuálna úštovná závierka, IFRS 3 – Podnikové kombinácie a IFRIC 16 – Zabezpečenie čistej investície do zahraničnej prevádzky)“. Ďalších šesť nariadení Komisie, ktoré do konca roka 2009 zmenili a doplnili Medzinárodné účtovné štandardy, sme spracovali do tejto publikácie s názvom „Aktualizácia medzinárodných účtovných štandardov (s podnadpisom: IFRS 1 – Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva; IFRIC 17 – Interpretácia rozdelenia nepeňažných aktív vlastníkov; IFRIC 18 – Prevody aktív od zákazníkov; Zmeny a doplnenia ďalších medzinárodných účtovných štandardov)." Publikácie „Novelizované medzinárodné účtovné štandardy“ a „Aktualizácia medzinárodných účtovných štandardov“ môžu používať účtovníci, ekonómovia a auditori buď samostatne, alebo ako doplnok (aktualizáciu) publikácie „Nové medzinárodné účtovné štandardy a smernice pre účtovnú závierku. ISBN:978-80-8057-826-8


Dátum zverejnenia: 25.05.2010
Dátum platnosti: 31.12.3000Späť nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com