Vyhľadávam dáta ...

Stručná história:

2020 Bisnode sa stal súčasťou Dun & Bradstreet. Po 17. rokoch strategického partnerstva robíme krok vpred ako jeden #TeamDNB, aby sme pomohli našim zákazníkom konkurovať, rasť a prosperovať. Dun & Bradstreet pomáha spoločnostiam zlepšovať výkonnosť ich podnikania prostredníctvom dát a poznatkov.

2013 Navrhnutý rovnaký design webových stránok spoločností Bisnode vo všetkých 19 krajinách.

2012 Značky Európska databanka a Soliditet prechádzajú pod spoločnosť Bisnode Slovensko, s.r.o., zároveň je spustená nová internetová stránka www.bisnode.sk, ktorá zastrešuje tieto značky.

2011 Bisnode Slovensko, s.r.o. začína s predajom značky WLW. Je to profesionálny vyhľadávač výrobkov a služieb s viac ako 40 000 skupín výrobkov a služieb. Značke Európska databanka pribudli novinky v prezentačnej časti a to prezentácia QR kódu, prezentácia polohy na mapách a prezentácia reklamného buttonu a taktiež v informačnej časti, kde pribudli nové položky vo vyhľadávacích kritériách. Dva CD-Romy nahradilo jedno DVD s kompletnou databázou firiem SR.

2011 Spoločnosť Creditinfo Slovakia, s.r.o. mení názov na Soliditet, s.r.o. a stáva sa tak členom prestížnej škandinávskej skupiny s históriou siahajúcou do roku 1908. Vlastníkom Creditinfo Slovakia, s.r.o. sa stala spoločnosť Bisnode AB, ktorá je vedúcim poskytovateľom digitálnych obchodných informácií a informácií pre podporu rozhodovaní s dôrazom na lokálne zameranie v Európe. Spoločnosť Bisnode bola založená v roku 1989 a v súčasnosti zamestnáva viac ako 3 000 zamestnancov v 17 krajinách Európy.

2008 Spustenie nového modulu EURODATA s takmer 2 mil. firemných profilov zo 16 krajín Európy. Ďalej je spustený nový projekt v spolupráci so spoločnosťou LMC, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom portálu www. topjobs.sk a následne je spustený ďalší projekt – VEREJNÉ ZÁKAZKY. Pre klientov EDB je aktivovaná služba týkajúca sa zapisovania a editácie vlastných poznámok k profilom jednotlivých firiem. Európska Databanka sa sťahuje do nových priestorov.

2008 Spoločnosť SCHUFA Holding AG sídliaca v Nemecku a Creditinfo Group, hf sa dohodli na vytvorení spoločného podniku Creditinfo SCHUFA GmbH.
Spoločnosť Creditinfo Group, hf sa stala 100% vlastníkom spoločnosti Creditinfo Slovakia, s. r. o.

2007 Spustenie nového česko-slovenského B2B portálu umožňujúceho prehľadávanie databáz BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. a HBI Česká republika. Spolupráca s najväčším predajcom GPS navigácií v SR, firmou Conan, s.r.o. Žilina – klienti EDB v navigačných systémoch Garmin.

2005 Spoločnosti Albertina data, s.r.o. (ČR) a Creditinfo Group, hf, vlastníci Creditinfo Czech Republic, s.r.o., zakladajú dcérsku spoločnosť aj na Slovensku. 19.12.2005 je do obchodného registra zapísaná spoločnosť Creditinfo Slovakia, s.r.o.

2004 Spustenie medzinárodnej databázy firiem – Proodle, ktorá poskytuje informácie o viac ako 1,4 mil. firmách zo 16 krajín Európy. Zahájenie klasifikácie firiem podľa CPV kódov.

2004 Spoločnosť Albertina data, s.r.o. nadväzuje spoluprácu s medzinárodnou skupinou Creditinfo Group so sídlom v Reykjavíku na Islande.

2002 HBI Česká republika, s.r.o. vstupuje na slovenský trh akvizíciou práv na poskytovanie služieb Európskej databanky na území SR a vzniká tak nová spoločnosť HOPPENSTEDT BONNIER INFORMATION s.r.o., ktorá naďalej vystupuje pod značkou Európska databanka. Zároveň prebieha spustenie nového internetového modulu EDB Euro, ktorý umožňuje registrovaným užívateľom tohto systému pracovať s firemnými databázami európskych krajín v štruktúre Business to Business.

2001 Európska databanka oslavuje 10. výročie pôsobenia na Slovenskom trhu.

1999 Vznik novej spoločnosti Európska databanka, s.r.o., ktorá ďalej pokračuje v poskytovaní informačno-prezentačných služieb.

1996 Spoločnosť Albertina data, s.r.o., ktorá pôsobí v Českej republike od roku 1991, spolu s ďalšími dvomi spoločníkmi založila na Slovensku dcérsku spoločnosť Albertina data, s.r.o., zapísanú do obchodného registra dňa 16.1.1996.

1994 V rámci podpory malého a stredného podnikania začína Európska databanka spolupracovať s Európskou komisiou, stáva sa oficiálnym konzultantom systému pre vyhľadávanie obchodných a výrobných partnerov.

1993 Vznik samostatnej spoločnosti v Slovenskej republike, EDB – DATASERVIS SLOVAKIA, s.r.o.

1992 Servisný telefón vybavený jednotným telefónnym číslom 185, územie Českej a Slovenskej republiky je celoplošne pokryté viac ako 50 obchodnými miestami.

1992 Vydanie prvého komerčného CD-ROM v Československu s dátami Registra organizácií Federálneho štatistického úradu. Zlúčenie s firmou ICOME, s.r.o. a vznik spoločnosti Albertina icome, s.r.o.

1991 Vznik EDB-DATASERVIS, spol. s r. o. v Brne ako generálneho zastúpenia pre vtedajšiu ČSFR.

1991 Registrovaná firma Albertina Information Services, s.r.o.

 

Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com