Vyhľadávam dáta ...
Váš výber:Krajina=slovenské firmyzmeniť kritériánové vyhľadávanie

SLOVNAFT, a.s.

Adresa:
Vlčie hrdlo 1
Bratislava
82412
Kontaktné informácie
Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV
Činnosť:

Výrobný program
Pohonné hmoty:
- automobilové benzíny, letecké petroleje, motorové nafty
- rozpúšťadlá, uhľovodíky
Rafinérske produkty:
- technické benzíny a petroléter
- aromatické rozpúšťadlá ARSOL, BRASOL, BRAXYL, toluén, o-xylén, N-alkány, dealkanizované rozpúšťadlo PETREX - petrolej na svietenie - zmäkčovadlá do gumárenských kompozícií FUREX, parafíny, furalové extrakty - polypropylénový olej PROPYLOIL - teplonosné médium SLOVTERM Oleje, plastické mazivá a konzervačné prostriedky: - automobilové motorové a prevodové oleje MADIT - trvanlivé kompresorové oleje - plastické mazivá - ložiskové oleje, turbínové oleje - hydraulické oleje - konzervačné prostriedky Asfalty a vykurovacie oleje: - cestné ropné asfalty - cestné polofúkané asfalty - oxidované stavebnoizolačné asfalty - modifikované cestné asfalty APOLLOBIT - kábelárske asfalty - vykurovací olej ľahký a ťažký Nízkohustotný polyetylén a polypropylén: - nízkohustotný polyetylén BRALEN: - pre kábelársky priemysel - na fóliové aplikácie - pre vytláčanie a viacúčelové spracovanie Polypropylén TATREN: - na vláknarenské aplikácie - na páskové aplikácie,na vstrekovanie - na výrobu fólií Petrochemické výrobky: - uhľovodíkové plyny, alfametylstyrén, etylénoxid, etylénglykoly, etylbenzén - syntetický fenol a acetón - chladiaca kvapalina ALYCOL - pyrolýzny olej, síra a šupinkový sírnik sodný, butylglykolétery Výrobky malotonážnej chémie: - odmasťovacie kvapaliny - obrábacie oleje,špeciálne oleje - špeciálne plastické mazivá - separačné prostriedky pre stavebníctvo - palív a mazív - syntetické zeolity-molekulové sitá - motorové palivá - automobilové, priemyselné a vykurovacie oleje - plastické mazivá a konzervačné prostriedky - aromatické uhľovodíky, rozpúšťadlá a ďaľšie rafinérske produkty .. iba pre registrovaných užívateľov

 

 

Odborová klasifikácia NACE:
1920 Výroba rafinovaných ropných produktov
3514 Predaj elektriny
3521 Výroba plynu
3522 Rozvod plynných palív potrubím
3530 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
3832 Recyklácia triedených materiálov
4520 Oprava a údržba motorových vozidiel
4677 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
4730 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
4920 Nákladná železničná doprava
4950 Ostatná potrubná doprava
5819 Ostatné vydavateľské činnosti
6619 Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
6920 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo
7022 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
7112 Geodetické činnosti
7120 Technické testovanie a analýzy
7311 Reklamné agentúry
7320 Prieskum trhu a verejnej mienky
9004 Prevádzka kultúrnych zariadení
9329 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
3511 Výroba elektriny

 

Odbor činnosti podľa medzinárodnej klasifikácie CPV 2007:
09120000-6 Plynné palivá
09220000-7 Ropná vazelína, vosky a technické benzíny
09310000-5 Elektrická energia
14630000-6 Troska, škvara, železný odpad a šrot
42510000-4 Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace zariadenia a filtračné stroje
50110000-9 Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie
60210000-3 Služby verejnej železničnej dopravy
63712600-9 Dopĺňanie paliva vozidiel
65210000-8 Rozvod plynu
66113000-5 Poskytovanie úverov
71600000-4 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby
79300000-7 Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum verejnej mienky a štatistika
79340000-9 Reklamné a marketingové služby
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)
90514000-3 Služby na recyklovanie kalu
92000000-1 Rekreačné, kultúrne a športové služby
92320000-0 Prevádzka umeleckých zariadení

 

Produkty, služby a obchodné značky
Produkty na portali dodavatel
(výrobce, prodejce)
(výrobce, prodejce, poskytovatel služby)
(výrobce, prodejce, poskytovatel služby)
(výrobce, prodejce)
(poskytovatel služby)
Právne a vlastnícke vzťahy
Vedenie
Ekonomické charakteristiky
Ďalšia prezentácia spoločnosti (referencie, tlačové správy, certifikáty)
Tlačové správy:
Certifikáty:

Medzinárodne uznávaný certifikát s históriou od roku 1908 hodnotí spoločnosti a inštitúcie pomocou unikátneho skóringu.

Certifikát potvrdzuje, že ocenená spoločnosť spĺňa najprísnejšie kritériá hodnotenia hospodárskych subjektov podľa štatistického prediktívneho modelu nepretržite počas troch rokov.

Členstvo v tomto prestížnom registri zvyšuje imidž firmy a umožňuje získať lepšie podmienky u všetkých druhov úverových služieb.Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com