Vyhľadávam dáta ...
Váš výber:Krajina=slovenské firmyzmeniť kritériánové vyhľadávanie

Doprastav, a.s.

Adresa:
Drieňová 27
Bratislava
82656
Kontaktné informácie
Mapa
GPS súradnice:
Lat 48.16133091215
Lon 17.158174286844
Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV
Činnosť:

Stavebná činnosť, stavby:

Cesty a diaľnice, komunikácie, dopravné stavby:
- zemné práce
- konštrukčné vrstvy vozoviek
- asfaltobetónové kryty
- cementobetónové kryty
- výroba - všetky druhy obaľovaných zmesí - výroba - betónové zmesi - výroba - zvislé dopravné značenie vrátane ich nosičov - portálov Mosty: - komplexná výstavba mostov - mostných konštrukcie z prefabrikovaných predpätých prvkov - nosníky a segmenty priečne delených konštrukcií - letmá betonáž použitím technologických zariadení pre výstavbu mostov veľkých rozpätí - mostné konštrukcie z monolitického betónu s využitím podporných konštrukcií Peiner, Pižmo - systém výsuvného debnenia MVS 40 - oceľové mosty - mostné ložiská a dilatácie Vodohospodárske diela a ekologické stavby: - čistiarne odpadových vôd, úpravne vody, vodojemy - kanalizačné siete všetkých priemerov - asfaltové tesnenia vodných diel a nádrží - závlahy - regulácie tokov a riek Ostatné diela inžinierskeho staviteľstva: - veľké investičné celky - koľajové trate a železnice - letiská - tunely - rekonštrukcia a výstavba Pozemné staviteľstvo: - stavby občianskej vybavenosti - nosné skelety všetkých druhov stavieb z liateho betónu, prefabrikátov aj ocele - zakladanie stavieb Služby, práce: - kompletné dodanie stavebného diela vrátane projektu a inžinieringu - vývoj nových technológií a riešenie špecializovaných úloh cestou vlastnej vývojovej bázy - skúšanie stavebných materiálov cestou vlastného podnikového laboratória - zemné práce - zriaďovanie všetkých konštrukčných vrstiev vozovky .. iba pre registrovaných užívateľov

 

 

Odborová klasifikácia NACE:
4211 Výstavba ciest a diaľnic
2561 Opracovanie a povrchová úprava kovov
3530 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
4677 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
8559 Ostatné vzdelávanie i. n.
5510 Hotelové a podobné ubytovanie
6311 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
6920 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo
7120 Technické testovanie a analýzy
0812 Prevádzka štrkovísk a pieskovísk, ťažba ílu a kaolínu
4939 Ostatná osobná pozemná doprava i. n.

 

Odbor činnosti podľa medzinárodnej klasifikácie CPV 2007:
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu)
14630000-6 Troska, škvara, železný odpad a šrot
42510000-4 Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace zariadenia a filtračné stroje
44400000-4 Rôzne montované výrobky a súvisiace diely
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest
55110000-4 Hotelové ubytovacie služby
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
71600000-4 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
72310000-1 Spracovanie údajov
79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby
80521000-2 Školiace programy

 

Produkty, služby a obchodné značky
Právne a vlastnícke vzťahy
Vedenie
Ekonomické charakteristiky
Ďalšia prezentácia spoločnosti (referencie, tlačové správy, certifikáty)
Certifikáty:

Medzinárodne uznávaný certifikát s históriou od roku 1908 hodnotí spoločnosti a inštitúcie pomocou unikátneho skóringu.

Certifikát potvrdzuje, že ocenená spoločnosť spĺňa najprísnejšie kritériá hodnotenia hospodárskych subjektov podľa štatistického prediktívneho modelu nepretržite počas troch rokov.

Členstvo v tomto prestížnom registri zvyšuje imidž firmy a umožňuje získať lepšie podmienky u všetkých druhov úverových služieb.Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com