Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné (ID:71821)

Evidenčné číslo: 35765 - MSP
Druh zakázky: Práce
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
Miesto plnenia: Miesto poskytnutia služieb pre stavbu A je Bratislava. Miesto uskutočnenia stavebných prác diela je: Traťový úsek Humenné - Strážske - Michalovce - Bánovce nad Ondavou.
Stručný opis VZ: 1. Predmetom zákazky je zhotovenie diela "ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné", ktoré predstavuje elektrifikáciu existujúcej jednokoľajnej železničnej trate jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV a zrealizovanie súvisiacej rekonštrukcie zariadení a stavieb železničnej infraštruktúry na úseku Bánovce nad Ondavou Humenné v dĺžke 33,5 km. 2. Zrealizovanie súvisiacej rekonštrukcie predstavuje najmä predelektrifikačné úpravy, výstavbu zabezpečovacích zariadení 3. kategórie, rekonštrukcie a úpravy zariadení a stavieb železničného zvršku a spodku, ako aj ostatné požadované práce podľa projektovej dokumentácie poskytnutej obstarávateľom (pre dve časti diela) a podľa projektovej dokumentácie požadovanej vyhotoviť a dodať v rámci tejto zákazky (pre jednu časť diela). 3. Dielo "ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné" pozostáva z 3 častí diela (3 stavieb) nasledovne: Dielo "ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné" Stavba A "ŽST Bánovce nad Ondavou (mimo) - ŽST Strážske (vrátane), KRŽZ, koľ. č. 1" Stavba B "ŽST Michalovce staničné zabezpečovacie zariadenie" Stavba C "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné"
CPV kód hlavného predmetu: 45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc
Predpokladaná hodnota VZ: 170642789.24 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 07.10.2022 08:30
Dátum uverejnenia: 03.08.2022
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 07.10.2022
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 03.08.2022
Dátum platnosti: 07.10.2022

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com