Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

Združená dodávka elektrickej energie, distribúcia a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre Mesto Nové Zámky a ním zriadené organizácie (ID:71277)

Evidenčné číslo: 26498 - MUT
Druh zakázky: Dodávky
Druh oznámenia: vyhlásenie užšej súťaže (tovary)
Miesto plnenia: mesto Nové Zámky
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na združenú dodávku elektriny (elektrickej energie) v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 091 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia), časť (trieda) 09310000-5 Elektrická energia, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie, prenosu a všetkých súvisiacich služieb. Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych odberných miest), bude súčasťou výzvy v rámci zriadeného DNS, ktorá budú zaslaná všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenou zákazkou nakúpiť elektrinu pre potreby mesta Nové Zámky a ním zriadených organizácií na 24 mesiacov.
CPV kód hlavného predmetu: 09310000-5 Elektrická energia
Predpokladaná hodnota VZ: 1152432.72 EUR bez DPH
Druh postupu: Užšia súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 06.06.2022 10:00
Dátum uverejnenia: 12.05.2022
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 12.05.2022
Dátum platnosti: 06.06.2022

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com