Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

Zberové vozidlo na komunálny a triedený odpad s pohonom 4 x 2 - leasing (ID:73653)

Evidenčné číslo: 18650 - MST
Druh zakázky: Dodávky
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
Miesto plnenia: Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, Trebišov.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je nákup zberového vozidla na komunálny a triedený odpad s pohonom 4 x 2 financovaného prostredníctvom finančného lízingu. Požiadavky na finančný lízing: Akontácia 0%, 60 rovnomerných mesačných splátok (5 rokov), povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie v rozsahu poistných rizík havária, živel, odcudzenie, vandalizmus, lom stroja ďalej poplatok za prevod vlastníctva, prípadné ďalšie finančné náklady vyplývajúce z lízingu, prepravné a iné poplatky súvisiace s dodaním predmetu zákazky na miesto plnenia vrátane potrebného zaškolenia pre obsluhu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Technickej špecifikácií ( príloha Súťažných podkladov ) .
CPV kód hlavného predmetu: 34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely
Predpokladaná hodnota VZ: 239685.93 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 21.06.2023 10:00
Dátum uverejnenia: 25.05.2023
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
Dátum otvárania ponúk: 21.06.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 25.05.2023
Dátum platnosti: 21.06.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com