Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 2. etapa (ID:72920)

Evidenčné číslo: 808 - MSP
Druh zakázky: Práce
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
Miesto plnenia: okres: Krupina, k. ú.: Ladzany, kraj: Banskobystrický
Stručný opis VZ: Názov predmetu zákazky: Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí: Časť 1: I/51 Ladzany most ev. č. 51-158 Časť 2: I/59 Staré Hory most ev. č. 59-020 Časť 3: I/59 Staré Hory most ev. č. 59-022 Časť 4: I/71 Šiatorská Bukovinka most nad železničnou traťou ev. č. 71-007 Časť 5: I/71 Holiša most cez železničnú trať ev. č. 71-002 Časť 6: I/72 Hačava most ev. č. 72-014 Ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v priloženej projektovej dokumentácii.
CPV kód hlavného predmetu: 45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch
Predpokladaná hodnota VZ: 7014330.16 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 14.02.2023 10:00
Dátum uverejnenia: 11.01.2023
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 14.02.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 11.01.2023
Dátum platnosti: 14.02.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com