Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku (ID:72918)

Evidenčné číslo: 806 - MST
Druh zakázky: Dodávky
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
Miesto plnenia: Technická 6/ Bazová 8, Bratislava. Konkrétna lokalita bude špecifikovaná pri každej objednávke.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku v Bratislave. Osádzanie PAAS tabúľ bude prebiehať vo vlastnej réžii a nie je súčasťou predmetnej zákazky. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Súťažných podkladov na linku https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1831
CPV kód hlavného predmetu: 31523200-0 Permanentné informačné značky
Predpokladaná hodnota VZ: 831789.28 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 09.02.2023 10:00
Dátum uverejnenia: 11.01.2023
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 09.02.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 11.01.2023
Dátum platnosti: 09.02.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com