Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

SPŠ J. Murgaša - Interiérové prvky – Nadstavba (ID:71269)

Evidenčné číslo: 26027 - MST
Druh zakázky: Dodávky
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
Miesto plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky je Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodať a namontovať/sfunkčniť interiérové prvky vrátane dopravy tovaru na miesto určené verejným obstarávateľom, zloženia, montáže s cieľom vzájomnej technickej komplexnej funkčnosti v súlade s projektovou dokumentáciou. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky ako aj množstvá sú uvedené v prílohách súťažných podkladov, najmä v prílohe č. 1 cenová kalkulácia ponúkaného tovaru, prílohe č. 2 kúpna zmluva a v prílohe č. 3 Výpis nábytku.
CPV kód hlavného predmetu: 39100000-3 Nábytok
Predpokladaná hodnota VZ: 125749.42 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 06.06.2022 09:00
Dátum uverejnenia: 11.05.2022
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 06.06.2022
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 11.05.2022
Dátum platnosti: 06.06.2022

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com