Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu
Tento dopyt uz nie je aktívny. Pre hľadanie v aktívnych dopytoch kliknite TU.

Špeciálne chemikálie a špeciálny akustický materiál pre projekt NANOVIR (ID:72986)

Evidenčné číslo: 3471 - MST
Druh zakázky: Dodávky
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
Miesto plnenia: Miesto dodania tovaru je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav fyzikálnych vied, Park Angelinum 9, 040 01 Košice.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodanie špeciálnych chemikálií na prípravu nanomateriálov a špeciálneho akustického materiálu pre TEM mikroskopiu, potrebného na realizáciu výskumu definovaného v projekte Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR), pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky na dohodnuté miesta dodania, vyloženie a vynesenie v mieste dodania.
CPV kód hlavného predmetu: 24000000-4 Chemické výrobky
Predpokladaná hodnota VZ: 9933.13 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 27.02.2023 09:00
Dátum uverejnenia: 30.01.2023
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 27.02.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 30.01.2023
Dátum platnosti: 27.02.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com