Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu
Tento dopyt uz nie je aktívny. Pre hľadanie v aktívnych dopytoch kliknite TU.

Revízie požiarnych zariadení (ID:72980)

Evidenčné číslo: 3480 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: Podrobné vymedzenie miesta plnenia predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je výkon revízií, kontrol, prehliadok, opráv, plnení a tlakových skúšok hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, odberných miest, požiarnych vodovodov, zdrojov vody a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov vrátane ich príslušenstva v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení neskorších predpisov a tiež v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov podľa uvedených typov a množstiev na jednotlivých pracoviskách NDS, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 71630000-3 Technická inšpekcia a skúšanie
Predpokladaná hodnota VZ: 298821 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 01.03.2023 10:00
Dátum uverejnenia: 30.01.2023
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 01.03.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 30.01.2023
Dátum platnosti: 01.03.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com