Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

Rámcová dohoda na vypracovávanie geometrických plánov a znaleckých posudkov pre účely Projektu LIFE12 NAT/SK/001137 BeeSandFish Referenčné číslo: PM/062/VV (ID:58966)

Evidenčné číslo: 7946 - WYS
Druh zakázky: Služby
Miesto plnenia: Karloveská 2, 811 04 Bratislava
Stručný opis VZ: V priebehu realizácie aktivít Projektu LIFE12 NAT/SK/001137 BeeSandFish bude potrebné zabezpečiť vypracovanie viacerých geometrických plánov pre dočasné zábery a porealizačné geometrické plány. Ďalej bude potrebné zabezpečiť niekoľko znaleckých posudkov pre účely vynímania pôdy či už z lesného alebo poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Taktiež bude potrebné vypracovať niekoľko znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty nehnuteľností, ktoré budú slúžiť ako podklad k majetko-právnemu vysporiadaniu pozemkov v mieste realizácie stavebných prác.
CPV kód hlavného predmetu: 71319000-7 Služby soudních znalců
Predpokladaná hodnota VZ: 75 500,00 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 20.06.201710:00
Dátum uverejnenia: 06.06.2017
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v priebehu 21 mesiacov od zadania zákazky
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Nižšie uvedené kritéria Kritéria kvality: Nie Náklady/Cena: Cena
Dátum otvárania ponúk: 20.06.2017 12:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 06.06.2017
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com