Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne (ID:71276)

Evidenčné číslo: 26501 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: Miestom plnenia sú nemocnice verejného obstarávateľa v Bratislave.
Stručný opis VZ: Pranie a chemické čistenie rovnej a tvarovanej nemocničnej bielizne, osobnej bielizne zamestnancov a ostatnej bielizne v rozsahu, kvalite, podmienkach a lehotách dohodnutých v tejto zmluve v súlade s vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z. v platnom znení, vyhláškou MZ SR č. 192/2015 Z.z. a podľa schváleného procesu prania zdravotníckej bielizne príslušným RÚVZ. Podmienkou dodávky je komplexné zabezpečenie všetkých služieb uvedených v opise predmetu zákazky (pranie, dezinfekcia, žehlenie, skladanie, triedenie a balenie nemocničnej bielizne), uvedenom v tejto časti týchto súťažných podkladov, vrátane odvozu znečistenej bielizne a dovozu čistej bielizne v určených časoch do určených priestorov objednávateľa a podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa.
CPV kód hlavného predmetu: 98310000-9 Pranie a chemické čistenie
Predpokladaná hodnota VZ: 3000000 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 07.06.2022 10:00
Dátum uverejnenia: 12.05.2022
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 07.06.2022
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 12.05.2022
Dátum platnosti: 07.06.2022

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com