Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

Odborné vzdelávanie zamestnancov (ID:72923)

Evidenčné číslo: 849 - MRS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie rokovacie konanie so zverejnením (služby)
Miesto plnenia: Školiace strediská uchádzača podľa súťažných podkladov a vzdelávacie zariadenie ako stredisko odbornej prípravy rušňovodičov v zmysle zákona o doprave na dráhach č. 514/2009 Z. z..
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je odborné vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov obstarávateľa vo vybraných profesiách v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, vyhlášky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe a vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Podrobný opis predmetu zákazky je definovaný v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 80511000-9 Školenie pracovníkov
Predpokladaná hodnota VZ: 1370000 EUR bez DPH
Druh postupu: Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 07.02.2023 09:00
Dátum uverejnenia: 12.01.2023
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 12.01.2023
Dátum platnosti: 07.02.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com