Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu
Tento dopyt uz nie je aktívny. Pre hľadanie v aktívnych dopytoch kliknite TU.

Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Karpaty na obdobie 2023 – 2026 II kolo (ID:72985)

Evidenčné číslo: 3508 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: OZ Karpaty VC Častovská dolina na LS: Pezinok, pozostávajúci z LO: LO Častovská dolina
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
CPV kód hlavného predmetu: 77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva
Predpokladaná hodnota VZ: 2421231.08 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 27.02.2023 09:00
Dátum uverejnenia: 30.01.2023
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: 31.12.2026
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 27.02.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 30.01.2023
Dátum platnosti: 27.02.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com