Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Gemer na obdobie 2023 - 2026 (ID:72085)

Evidenčné číslo: 40886 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: LS Ratková na území LO Filier, Bystré, Ratkovská Lehota, Drienok
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
CPV kód hlavného predmetu: 77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva
Predpokladaná hodnota VZ: 35369669.5 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 12.10.2022 09:00
Dátum uverejnenia: 16.09.2022
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: 31.12.2026
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 12.10.2022
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 16.09.2022
Dátum platnosti: 12.10.2022

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com