Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

Endoskopické prístroje (ID:72080)

Evidenčné číslo: 40870 - MST
Druh zakázky: Dodávky
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
Miesto plnenia: UNB, pracovisko Nemocnica akad. L. Dérera, III. interná klinika, Limbová 5, 83305 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodanie endoskopických prístrojov a to: videogastroskopickej zostavy, videokolonoskopickej zostavy a kolonoskopov s príslušenstvom. Dodanie tovaru zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 33168100-6 Endoskopy
Predpokladaná hodnota VZ: 464909.99 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 14.10.2022 10:00
Dátum uverejnenia: 16.09.2022
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 14.10.2022
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 16.09.2022
Dátum platnosti: 14.10.2022

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com