Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

Elektronické stravovacie karty (ID:71824)

Evidenčné číslo: 36058 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť; Bardejovská 6, 043 29 Košice
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v sprostredkovaní platby za stravovanie zamestnancov obstarávateľa po dobu 48 mesiacov, prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, obchodoch s potravinami, akceptujúcich elektronické stravovacie karty na úhradu ceny stravovania a zabezpečenia pitného režimu. Súčasťou predmetu zákazky je okrem dodania elektronických stravovacích kariet aj správa elektronických stravovacích kariet a pripisovanie (dobíjanie) stravných jednotiek jednotlivým stravovacím kartám podľa aktuálnych potrieb obstarávateľa. Orientačné množstvo elektronických kariet počas účinnosti rámcovej dohody je 1 000 ks.
CPV kód hlavného predmetu: 55520000-1 Služby hromadného stravovania
Predpokladaná hodnota VZ: 4400000 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 30.08.2022 23:59
Dátum uverejnenia: 04.08.2022
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
Dátum otvárania ponúk: 31.08.2022
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 04.08.2022
Dátum platnosti: 30.08.2022

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com