Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

DNS na združené dodávky zemného plynu a združené dodávky elektrickej energie (ID:72091)

Evidenčné číslo: 40872 - MUT
Druh zakázky: Dodávky
Druh oznámenia: vyhlásenie užšej súťaže (tovary)
Miesto plnenia: Slovenská republika Konkrétne miesta dodania predmetu konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci DNS budú uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ponúk.
Stručný opis VZ: Verejný obstarávateľ zriaďuje tento dynamický nákupný systém (ďalej len "DNS"), prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií, zadávať jednotlivé zákazky na združené dodávky zemného plynu a elektrickej energie od jeho zriadenia do vyčerpania jeho predpokladanej hodnoty alebo do uplynutia štyridsiatich ôsmich (48) mesiacov podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Verejný obstarávateľ rozdelil DNS do 2 kategórií: Kategória č. 1: združené dodávky zemného plynu Kategória č. 2: združené dodávky elektrickej energie Predpokladaná hodnota všetkých zákaziek zadávaných v zriadenom DNS je max. 149 000 000,- € bez DPH. Kategória č. 1: združené dodávky zemného plynu: Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci tejto kategórie je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa po dobu trvania DNS, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do cca 99 odberných miest plynu počas obdobia 4 rokov. Kategória č. 2: združené dodávky elektrickej energie: Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci tejto kategórie je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie do odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa po dobu trvania DNS, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do cca 161 odberných miest elektriny počas obdobia 4 rokov.
CPV kód hlavného predmetu: 09123000-7 Zemný plyn
Predpokladaná hodnota VZ: 149000000 EUR bez DPH
Druh postupu: Užšia súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 10.10.2022 09:00
Dátum uverejnenia: 16.09.2022
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 16.09.2022
Dátum platnosti: 10.10.2022

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com