Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

Cesta I/9 v úseku Lutila – intravilán Žiar nad Hronom – Ladomerská Vieska v km 207,700 až 213,500 (ID:73249)

Evidenčné číslo: 11376 - MSP
Druh zakázky: Práce
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
Miesto plnenia: okres: Žiar nad Hronom; k. ú.: Lutila, Žiar nad Hronom a Ladomer; kraj: Banskobystrický
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty I. triedy v správe Slovenskej správy ciest (ďalej len SSC) v Banskobystrickom kraji, pričom riešený úsek sa z časti nachádza v extraviláne a z časti v intraviláne mesta Žiar nad Hronom. Celková dĺžka obnovenej trasy bude 5740,57 m. Rekonštrukcia zahŕňa výmenu obrusnej a ložnej vrstvy asfaltobetónu a opravu premostení na trase. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v priloženej projektovej dokumentácii.
CPV kód hlavného predmetu: 45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest
Predpokladaná hodnota VZ: 6079033.04 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 18.04.2023 09:00
Dátum uverejnenia: 15.03.2023
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 18.04.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 15.03.2023
Dátum platnosti: 18.04.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com