Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

Bezpečnostné služby vo vybraných objektoch finančnej správy (ID:73251)

Evidenčné číslo: 11375 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava &#d; Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky bude výkon bezpečnostných služieb za účelom ochrany osôb a majetku vo vybraných objektoch, priestoroch a priľahlých pozemkoch, ktoré spravuje finančná správa (ďalej aj FS) v regióne Bratislava, v regióne západ, v regióne stred, v regióne východ, v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 473/2005 Z. z.) a v súlade s internými riadiacimi aktmi FS (napr. v oblasti ochrany objektov, bezpečnosti a ochrany zdravia, a pod.) a ďalšie činnosti súvisiace s ochranou objektov. Výkon strážnej služby bude poskytovaný úspešným uchádzačom v postavení poskytovateľa prostredníctvom pracovníkov uchádzača so zákonom určenou odbornou spôsobilosťou a tiež prostredníctvom operačného strediska so stálou službou a zásahovými skupinami s maximálnou dobou príjazdu k stráženému objektu 10 minút. &#d; Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 79713000-5 Strážne služby
Predpokladaná hodnota VZ: 3957672.78 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 13.04.2023 08:00
Dátum uverejnenia: 15.03.2023
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 13.04.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 15.03.2023
Dátum platnosti: 13.04.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com