Vyhadvam dta ...


PRIEMYSELNÁ VÝROBA PRIEMYSELNÁ VÝROBA


PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Táto sekcia zahŕňa fyzikálnu alebo chemickú transformáciu materiálov, látok alebo komponentov na nové produkty, aj keď táto definícia nemusí byť jediné univerzálne kritérium na definovanie priemyselnej výroby (pozri poznámku na spracovanie odpadu nižšie). Transformované materiály, látky, alebo komponenty predstavujú surové materiály, ktoré môžu byť produktom poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu, ťažby alebo dobývania ako aj produktom ostatných priemyselných činnosti. Podstatná úprava, oprava alebo rekonštrukcia tovaru je všeobecne považovaná za priemyselnú výrobu.
Produkcia priemyselnej výroby môže byť v istom zmysle ukončená, ak sú výrobky pripravené na použitie alebo spotrebu alebo môže byť nedokončená v zmysle vstupu na následné spracovanie. Napríklad rafinácia hliníka je vstupom použitým na primárnu produkciu hliníka; primárny hliník je vstupom na ťahanie hliníkových drôtov a hliníkové drôty sú vstupom pre výrobu fabrikovaných drôtených produktov.
Priemyselná výroba špecializovaných komponentov a ich častí, príslušenstva a prídavných zariadení, strojov a prístrojov je vo všeobecnosti klasifikovaná v rovnakej triede ako priemyselná výroba strojov a prístrojov, pre ktoré sú časti a príslušenstvo určené. Priemyselná výroba nešpecializovaných komponentov a častí strojov a zariadení, napr. motorov, piest, elektrických motorov, elektrickej montáže, ventilov, náčinia, valčekových ložísk je klasifikovaná v príslušných triedach priemyselnej výroby bez ohľadu na stroje a zariadenia, v ktorých bude použitá. Avšak výroba špecializovaných komponentov a príslušenstva formovaním alebo vytláčaním plastových materiálov je zahrnutá v skupine 22.2.
Montáž jednotlivých častí vyrábaných produktov je považovaná za priemyselnú výrobu. Zahŕňa montáž vyrábaných produktov vo vlastnej réžii alebo kupovaných komponentov.
Recyklácia odpadu, napr. spracovanie odpadu na sekundárne surové materiály je klasifikovaná v skupine 38.3 (Recyklácia materiálov). Napriek tomu, že môže obsahovať fyzikálnu alebo chemickú transformáciu, nie je považovaná za časť priemyselnej výroby. Za primárne účely týchto činností sú považované úprava alebo spracovanie odpadu, a preto sú klasifikované v sekcii E (Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpadov a služby odstraňovania odpadov). Avšak priemyselná výroba nových finálnych produktov (v protiklade k sekundárnym surovým materiálom) je klasifikovaná v priemyselnej výrobe, dokonca aj odpadový materiál sa používa v týchto procesoch ako vstup. Napríklad produkcia striebra z filmového odpadu je považovaná za priemyselnú výrobu.
Špecializovaná údržba a oprava priemyselných, obchodných a podobných strojov a prístrojov je vo všeobecnosti klasifikovaná v divízii 33 (Oprava a inštalácia strojov a prístrojov). Avšak oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosť je klasifikovaná v divízii 95 (Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti), kým oprava motorových vozidiel je klasifikovaná v divízii 45 (Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov).
Inštalácia strojov a prístrojov, ak je uskutočňovaná ako špecializovaná činnosť, je klasifikovaná v 33.2.
Poznámka: Presné vymedzenie priemyselnej výroby a ostatných sektorov systému klasifikácie môže byť nejednoznačné. Platí všeobecné pravidlo, že činnosti priemyselnej výroby zahŕňajú transformáciu materiálu do nových produktov. Ich výstupom je nový produkt. Napriek tomu definícia toho, čo tvorí nový produkt, môže byť trochu subjektívna. Pre vysvetlenie sú za priemyselnú výrobu v NACE považované nasledujúce činnosti:
motorových vozidiel a motocyklov).
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com