Searching...
Demand detail

Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu a vostavbu budovy Krajského súdu v Nitre (ID:74337)

Evidenčné číslo: 31031 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: Krajský súd v Nitre, Štúrova 9, 950 48 Nitra
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonanie prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Krajského súdu v Nitre. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky.
CPV kód hlavného predmetu: 71200000-0 Architektonické a súvisiace služby
Predpokladaná hodnota VZ: 348783 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 10.10.2023 10:00
Dátum uverejnenia: 13.09.2023
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 10.10.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Entry date: 13.09.2023
Expiration date: 10.10.2023

You are not registered user and do you want a full reading of demand?
Please contact us by phone:18 185 or by e-mail dopyty@edb.sk


Back Add new demand New search
Want know more

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Quick contact

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

Monday - Friday:
8:00 - 16:00 (CET)

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com