Searching...
Demand detail
This demand has expired. Click here for searching in active demands database.

Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie (ID:72627)

Evidenčné číslo: 48470 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: Trnava, Hornopotočná 23
Stručný opis VZ: Predmetom tohto verejného obstarávania je v súlade s § 3 ZVO zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, realizačnej projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer a kontrolného rozpočtu stavby, a tiež inžinierska činnosť pri vybavovaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia, autorský dohľad pre pripravovanú stavbu Dostavba (rozšírenie) univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity.
CPV kód hlavného predmetu: 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Predpokladaná hodnota VZ: 1 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 19.12.2022 09:00
Dátum uverejnenia: 24.11.2022
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 19.12.2022
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Entry date: 24.11.2022
Expiration date: 19.12.2022

You are not registered user and do you want a full reading of demand?
Please contact us by phone:18 185 or by e-mail dopyty@edb.sk


Back Add new demand New search
Want know more

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Quick contact

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

Monday - Friday:
8:00 - 16:00 (CET)

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com