Searching...
Demand detail
This demand has expired. Click here for searching in active demands database.

Zavedenie nových technologických riešení pre systém SlovRIS - modul RIS (ID:72628)

Evidenčné číslo: 48471 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vytvorenie diela nového národného informačného systému riečnych informačných služieb (ďalej len IS SlovRIS) v rámci poskytnutia služieb pre hlavné aktivity národného projektu Zavedenie nových technologických riešení pre systém SlovRIS. Cieľom projektu Zavedenie nových technologických riešení pre systém SlovRIS je náhrada, inovácia a modernizácia súčasného riešenia. Účelom IS SlovRIS je zabezpečiť informačnú podporu pre dohľad nad vnútrozemskou vodnou dopravou. IS bude pozostávať z 2 kľúčových častí -AIS (automatický identifikačný systém) systém na sledovanie polohy a dráhy lodí (nie je predmetom tejto verejnej súťaže), -RIS (riečne informačné služby) súbor nadstavbových aplikácií (napr. register plavidiel, komunikačná brána pre výmenu údajov, hlásenie nehôd, atď).
CPV kód hlavného predmetu: 72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Predpokladaná hodnota VZ: 497046.67 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 23.12.2022 09:00
Dátum uverejnenia: 24.11.2022
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 23.12.2022
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Entry date: 24.11.2022
Expiration date: 23.12.2022

You are not registered user and do you want a full reading of demand?
Please contact us by phone:18 185 or by e-mail dopyty@edb.sk


Back Add new demand New search
Want know more

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Quick contact

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

Monday - Friday:
8:00 - 16:00 (CET)

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com