Searching...
Demand detail

Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov II - PCI (ID:74331)

Evidenčné číslo: 31028 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovensko
Stručný opis VZ: časť 1: Podpora a rozvoj SAP ISU DM, EDM, WM, BIIN, FI-CA časť 2: Podpora a rozvoj ABAP, Workflow, SAP Fiori/UI5, Webdynpro časť 3: Podpora a rozvoj SAP CRM a SAP IS-U (MD-BF a CS) časť 4: Údržba, Stabilizácia a Prevencia SAP CRM a SAP ISU MD-BF, CS časť 5: Údržba, Podpora a rozvoj IDE/IDEX & SMCOM
CPV kód hlavného predmetu: 72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Predpokladaná hodnota VZ: 7499000 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 09.10.2023 10:00
Dátum uverejnenia: 13.09.2023
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 29.02.2024
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Entry date: 13.09.2023
Expiration date: 09.10.2023

You are not registered user and do you want a full reading of demand?
Please contact us by phone:18 185 or by e-mail dopyty@edb.sk


Back Add new demand New search
Want know more

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Quick contact

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

Monday - Friday:
8:00 - 16:00 (CET)

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com