Searching...
Demand detail

OBSTARANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ (ID:74336)

Evidenčné číslo: 31017 - MST
Druh zakázky: Dodávky
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
Miesto plnenia: Spojená škola Hattalova 471 027 43 Nižná
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka obrábacieho centra podľa špecifikácií v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 42637000-0 Obrábacie stroje na vŕtanie, vyvŕtavanie alebo frézovanie
Predpokladaná hodnota VZ: 109900 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 09.10.2023 10:00
Dátum uverejnenia: 13.09.2023
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 09.10.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Entry date: 13.09.2023
Expiration date: 09.10.2023

You are not registered user and do you want a full reading of demand?
Please contact us by phone:18 185 or by e-mail dopyty@edb.sk


Back Add new demand New search
Want know more

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Quick contact

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

Monday - Friday:
8:00 - 16:00 (CET)

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com