Searching...
Demand detail

Obstaranie posypového materiálu pre Komunály podnik Bratislavy 2023/2024 (ID:74344)

Evidenčné číslo: 31030 - MST
Druh zakázky: Dodávky
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
Miesto plnenia: Komunálny podnik Bratislavy, Technická 4312/6, 821 04 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru chemického posypového materiálu v rámci zimnej údržby, na obdobie rokov 11/2023 - 03/2024. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a jej prílohách.
CPV kód hlavného predmetu: 34927100-2 Soľ na posyp ciest
Predpokladaná hodnota VZ: 829039.33 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 11.10.2023 09:00
Dátum uverejnenia: 13.09.2023
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 11.10.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Entry date: 13.09.2023
Expiration date: 11.10.2023

You are not registered user and do you want a full reading of demand?
Please contact us by phone:18 185 or by e-mail dopyty@edb.sk


Back Add new demand New search
Want know more

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Quick contact

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

Monday - Friday:
8:00 - 16:00 (CET)

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com