Searching...
Demand detail
This demand has expired. Click here for searching in active demands database.

Nákup testov na detekciu požitia omamných a psychotropných látok II (ID:72623)

Evidenčné číslo: 48473 - MST
Druh zakázky: Dodávky
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
Miesto plnenia: 9 miest dodania uvedených v bode 6.1 súťažných podkladov
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je obstaranie jednorazových rýchlych viacparametrových orientačných testov na kvalitatívnu detekciu požitia omamných a psychotropných látok zo slín a jednorazových rýchlych viacparametrových orientačných testov na detekciu požitia omamných a psychotropných látok zo slín ako aj z potu. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 38544000-0 Prístroj na detekciu drog
Predpokladaná hodnota VZ: 3663200 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 20.12.2022 11:00
Dátum uverejnenia: 24.11.2022
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 20.12.2022
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Entry date: 24.11.2022
Expiration date: 20.12.2022

You are not registered user and do you want a full reading of demand?
Please contact us by phone:18 185 or by e-mail dopyty@edb.sk


Back Add new demand New search
Want know more

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Quick contact

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

Monday - Friday:
8:00 - 16:00 (CET)

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com