Searching...
Demand detail
This demand has expired. Click here for searching in active demands database.

Mlieko, mliečne výrobky a lahôdky pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK – CSS Horný Turiec (ID:72626)

Evidenčné číslo: 48477 - MST
Druh zakázky: Dodávky
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
Miesto plnenia: Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská č. 533/19, 039 19 Turčianske Teplice
Stručný opis VZ: 2.1.Predmetom zákazky je výber dodávateľa (ďalej dodávateľ alebo predávajúci) resp. dodávateľov mlieka, mliečnych výrobkov a lahôdok pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Turčianske Teplice. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Ďalšie informácie a požiadavky verejného obstarávateľa.
CPV kód hlavného predmetu: 15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Predpokladaná hodnota VZ: 325358.2 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 19.12.2022 09:00
Dátum uverejnenia: 24.11.2022
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
Dátum otvárania ponúk: 19.12.2022
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Entry date: 24.11.2022
Expiration date: 19.12.2022

You are not registered user and do you want a full reading of demand?
Please contact us by phone:18 185 or by e-mail dopyty@edb.sk


Back Add new demand New search
Want know more

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Quick contact

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

Monday - Friday:
8:00 - 16:00 (CET)

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com