Searching...
Demand detail
This demand has expired. Click here for searching in active demands database.

Dodávka elektrickej energie (ID:72625)

Evidenčné číslo: 48476 - MST
Druh zakázky: Dodávky
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
Miesto plnenia: Konkrétne miesta dodania sú uvedené v Kapitole B.2 prílohy č. 2 zmluvy, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je poskytnúť verejnému obstarávateľovi dodávku elektrickej energie do odberných miest Sociálnej poisťovne, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou el. energie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky a Kapitolu B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 09310000-5 Elektrická energia
Predpokladaná hodnota VZ: 1775569.95 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 05.12.2022 08:00
Dátum uverejnenia: 24.11.2022
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 31.12.2023
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 05.12.2022
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Entry date: 24.11.2022
Expiration date: 05.12.2022

You are not registered user and do you want a full reading of demand?
Please contact us by phone:18 185 or by e-mail dopyty@edb.sk


Back Add new demand New search
Want know more

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Quick contact

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

Monday - Friday:
8:00 - 16:00 (CET)

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com