Searching...
Demand detail
This demand has expired. Click here for searching in active demands database.

CEDVU 2 (ID:72629)

Evidenčné číslo: 48472 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky ,,CEDVU 2 je poskytnutie kapacít pre vývoj a zlepšenie elektronických služieb: Evidovanie a aktualizácia záznamu o diele výtvarného umenia, Poskytovanie informácií z centrálnej evidencie diel výtvarného umenia, Vypožičanie zbierkových predmetov za účelom ich vystavenia. Na aplikačnej úrovni je cieľom vylepšenie informačných systémov CEDVU Centrálna evidencia diel výtvarného umenia a Riadenie digitalizácie galerijných procesov a pracovných úloh SNG. Predpokladom náhrady súčasného systému je migrácia údajov z existujúcej databázy do nového systému. Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Predpokladaná hodnota VZ: 525100 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 20.12.2022 08:00
Dátum uverejnenia: 24.11.2022
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 30.09.2023
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 20.12.2022
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Entry date: 24.11.2022
Expiration date: 20.12.2022

You are not registered user and do you want a full reading of demand?
Please contact us by phone:18 185 or by e-mail dopyty@edb.sk


Back Add new demand New search
Want know more

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Quick contact

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

Monday - Friday:
8:00 - 16:00 (CET)

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com