Vyhledávám data...
TISKOVÉ ZPRÁVY / Doprava a cestovní ruch


OTS: J&T REAL ESTATE pokračuje v príprave nového centrálneho električkového okruhu v Bratislave

05.09.2018

Nová električka prepojí kľúčové mestské časti Petržalku a Ružinov a významne zlepší dopravnú obslužnosť novovznikajúceho centra mesta Spoločnosť J&T REAL ESTATE (ďalej iba JTRE) v marci 2017 vyjadrila verejný záväzok významne prispieť k zlepšeniu dopravnej obslužnosti novovznikajúceho moderného centra Bratislavy vybudovaním centrálneho električkového okruhu po trase Šafárikovo námestie ? Pribinova ? Košická s napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské mýto. JTRE v zmysle tohto záväzku ďalej intenzívne pracuje na príprave dopravného projektu. Na základe vzájomnej komunikácie a požiadavky hl. mesta nechala spoločnosť JTRE odborne preveriť aj prínosy navrhovanej trasy voči alternatívnym trasám cez Landererovu a Mlynské nivy. Aj po tomto porovnaní sa navrhovaná trasa okruhu javí ako najvýhodnejšia nielen z pohľadu prepravnej kapacity a technickej realizovateľnosti, ale aj z hľadiska vedenia v priestore a investičných nákladov.

Naša spoločnosť sa významne podieľa na dynamickej premene Bratislavy v zóne EUROVEA CITY, Nivy a priľahlých území. Vnímame našu spoločenskú zodpovednosť a preto riešime aj širšie súvislosti územia, akými určite je dopravná obslužnosť lokality. Už pred viac ako rokom sme sa verejne zaviazali, že chceme investovať nielen financie, ale aj naše odborné znalosti do rozvoja tohto územia, v ktorom sa o pár rokov bude denne pohybovať viac ako stotisíc ľudí. Bude preto potrebná kvalitná a bezkolízna dopravná infraštruktúra, a tá v Bratislave stojí na verejnej električkovej doprave. Budúce nové centrum mesta nemôže byť odkázané iba na autá,? hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

 Električka ako nosný systém bratislavskej verejnej dopravy je vedená v
radiálach, z ktorých každá vychádza z centra mesta k jeho okrajom. Aby bol tento systém plnohodnotný, je potrebné jednotlivé radiály prepojiť. Kým v cestnej doprave sa tak deje, električka na svoj centrálny okruh, podobný tým zo známych európskych metropol, ešte len čaká. Nový električkový okruh, ktorý navrhuje JTRE, by sa má napojiť na petržalskú radiálu na Šafárikovom námestí, poza objekt Umeleckej besedy po Pribinovej ulici a popred Euroveu, kde sa napojí na Košickú ulicu. Prejde cez Dulovo námestie, až k trhu na Miletičovej, odkiaľ bude pokračovať smerom na Trnavské mýto a zároveň sa napojí na ružinovskú radiálu. Na novej trati vznikne šesť zastávok na najviac exponovaných miestach, s pracovnými názvami SND, Eurovea, Prístavná, Košická, Dulovo námestie a Trhovisko Miletičova.


Takéto zokruhovanie umožní plynulé električkové prepojenie a skráti čas
presunu medzi Petržalkou a Ružinovom na 10-15 minúť, a zároveň vytvorí veľmi dobré predpoklady pre realizáciu ďalšieho dlhodobého zámeru mesta ? vybudovanie vrakunsko-biskupickej radiály. Pozitívom tiež je, že pri súčinnosti všetkých dotknutých strán by tento projekt mohol byť realitou v priebehu štyroch až siedmich rokov, vysvetľuje Pavel Pelikán.

 Výhodnosť navrhovanej trasy potvrdili aj výsledky porovnávacej štúdie.  Náš záujem je seriózny, čoho dôkazom je aj množstvo úsilia, financií a času, ktoré sme spolu s mnohými odborníkmi doteraz venovali rozpracovaniu tohto dopravného zámeru. V uplynulých mesiacoch sme na základe požiadavky vedenia mesta nechali spracovať nezávislú štúdiu zameranú na porovnanie prínosov a možných negatív navrhovanej trasy v porovnaní s alternatívnymi po Landererovej a Mlynských nivách,? hovorí Pavel Pelikán.

 Komplexná štúdia porovnávala trasy nielen z pohľadu prepravno-prevádzkovej efektívnosti ako jedného z hlavných kritérií, ale zohľadňoval sa tiež dopad na existujúcu električkovú sieť a celkovú MHD, pridanú hodnotu v systéme a tiež vzájomné vplyvy na cestné komunikácie. Keďže ide o husto zastavané územie, veľmi dôležitý je aj parameter priestorovej a technickej realizovateľnosti, a tiež to, či a ako je územie dopravne obslúžené dnes, či nie sú k dispozícii iné dopravné systémy, (napr. trolejbus), ktorých zladenie s ďalším systémom električky by bolo technicky aj finančne mimoriadne náročné. Nemenej významným parametrom sú aj investičné náklady, ale aj prevádzkové náklady električkovej trate po vybudovaní.

 ?Do celkového hodnotenia vhodnosti trasy vstupuje viacero premenných a všetky ich treba dobre zvážiť a zhodnotiť, keďže ide o finančne aj projekčne náročný projekt, ktorý ovplyvní fungovanie danej lokality na veľa rokov,? vysvetľuje Radoslav Grečmal zo štúdia GFI, ktoré pre JTRE spracúva projekt novej električky. ?Po posúdení všetkých spomenutých kritérií vyšla ako najvhodnejšia práve navrhovaná trasa Šafárikovo námestie ? Pribinova ? Košická s napojením na ružinovskú radiálu.?

 Hlavné prínosy centrálneho okruhu Šafárikovo námestie ? Pribinova ? Košická ?

radiála Ružinov:

 - Trasa disponuje vysokou prepravnou kapacitou.

 - Ide o najviac segregovanú trasu zo všetkých alternatív, pričom pre jej
umiestnenie sú v území cielene vytvárané podmienky.

 - Zastávky pre nástup a výstup cestujúcich nie sú spoločné s autobusmi =
menšie prevádzkové problémy a jednoduchšie stavebno-technické riešenie.

 - Trasa nevedie ulicami s trolejbusovým trakčným vedením, netreba riešiť
súvisiace technické problémy.

 - Navrhovaná trasa poskytuje veľmi dobré podmienky pre pokračovanie trate po
Prístavnej ulici s potenciálom ďalšieho predĺženia smerom do Vrakune a
Podunajských Biskupíc.

 - Z hľadiska dopravného zaťaženia úsek navrhovanej trate disponuje mimoriadnou
atraktivitou, čo je zrejmé najviac na Pribinovej ul., kde zaťaženie dosahuje
maximálne hodnoty v rámci celého systému električkovej dopravy.

 - Nadväzne na vyššie uvedené je trasa najvhodnejšou alternatívou pre
diametrálne vzťahy v smeroch Karlova Ves ? Ružinov a Petržalka ? Ružinov, čo
znižuje potrebu tranzitu cez Špitálsku, resp. Obchodnú ul. s radom odporových
bodov (obmedzená rýchlosť, množstvo koľajových križovatiek a pod.).

 - Z dopravno-inžinierskeho hľadiska táto alternatíva nemá žiaden negatívny
prvok.

 Umelecká beseda zostane nedotknutá

 Výzvou tohto variantu trasovania centrálneho okruhu bolo odbočenie električky zo Starého mosta okolo Umeleckej besedy. "Umelecká beseda je hodnotný prvok historickej zástavby, na ktorého zachovaní nám vždy záležalo a nikdy sme neuvažovali na jeho asanácii. Riešili sme preto s projektantmi, ako zrealizovať odbočenie električky zo Starého mosta na Pribinovu. Aj keď je to finančne a technicky náročné, našli sme riešenie trasy poza Umelku a majiteľom Umeleckej besedy sme dali prísľub, že projekt žiadnym spôsobom neobmedzí funkčnosť objektu," hovorí Pavel Pelikán.

 Všetky informácie o novom okruhu na: www.novaelektricka.sk

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

 více informací o: J & T REAL ESTATE, a.s.
Chcete vědět víc

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rychlý kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondělí - pátek:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com