Vyhledávám data...

  1) Úvodní část profilu – logo, adresy, identifikační čísla
  2) Kontaktní informace, které obsahují i informace o pobočkách
  3) Mapa
  4) Činnost a oborové zatřídění dle mezinárodních kódů NACE, SKP, CPV
  5) Produkty, služby a obchodní značky
  6) Právní a vlastnické vztahy
  7) Vedení
  8) Ekonomické charakteristiky
  9) Mezinárodní aktivity společnosti
10) Další prezentace společnosti (reference, tiskové zprávy, certifikáty)


V záhlaví každého firemního profilu je uveden přehled zadaných vyhledávacích kritérií pro daný výběr. Tlačítka v záhlaví umožňují změnit tato kritéria, popřípadě začít nové hledání. 

Navigační prvky umístěné po levé straně firemního profilu slouží k práci s profilem a umožňují například jeho vytištění, vložení do exportu či přidání poznámky k profilu. Některé z těchto funkcí jsou k dispozici pouze platícím, či registrovaným uživatelům. Není-li služba v daném okamžiku aktivní, je prezentována jak "zešedlá" a neaktivní.

Úvodní část profilu
V úvodní části profilu je uveden název společnosti, její IČO, DIČ, sídlo, poštovní adresa společnosti a adresa fakturační. Jedná-li se o profil klientské společnosti, pak je zde uvedeno i její logo.

Kontaktní informace
V Kontaktních informacích jsou uvedeny telefonní kontakty, faxy, e-maily a www stránky společnosti. Dále je zde informace o tom, v jakém jazyce lze se zástupci společnosti komunikovat. Má-li společnost pobočky, provozovny nebo např. prodejny, pak i ty jsou uvedeny v této části.

Mapa
V této sekci je v k dispozici náhled mapy okolí sídla dané společnosti včetně ukazatele přesné polohy sídla. V některých případech je nad touto mapou i náhled reálného pohledu na sídlo společnosti pořízený službou Google Streetview. Součástí informací v této sekci je i přesná poloha subjektu pomocí koordinátu LAT/LON. V této sekci je k dispozici také navigační služba, která po zadaní počátečního bodu cety vyhledá optimální trasu do sídla dané společnosti.

Činnost a oborové zatřídění dle mezinárodních kódů NACE, SKP, CPV
Ve třetí části profilu je zobrazena činnost společnosti a její oborové a produktové zatřídění dle klasifikace NACE a SKP/CPV.
Produktové kódy CPV mají aktivní název /platí pouze pro přihlášené uživatele/ který slouží jako prolink na firmy se stejným oborovým kódem. Kliknete-li např. u společnosti Charouz, spol. s r.o. na oborový kód 34000000-7 Motorová vozidla, přívěsy a návěsy, zobrazí se vám seznam všech společností, které ve svém profilu mají tento kód uveden. Kliknutím na produktový kód zrušíte původní dotaz pro vyhledávání. Kompletní číselníky klasifikací CPV a NACE ke stažení zde.

Produkty, služby a obchodní značky
Na přehled činnosti navazuje čtvrtá část profilu, a to produkty, služby a obchodní značky společnosti. Jako první jsou uvedeny Obchodní značky společnosti, které mohou být zobrazeny buď logem, nebo pouze názvem obchodní značky. Pod obchodními značkami následují produkty a služby společnosti. Jednotlivé produkty a služby mohou být rozděleny do skupin.

Pokud je produkt podrobněji popsán, je jeho název v této části Firemního profilu zároveň odkazem na tento popis. Kliknutím na název produktu se otevře nové okno, kde je uveden název produktu, jeho popis, záruční doba, kontakty a odkaz na více informací. V dolní části produktového okna je rolovací menu, ve kterém je číselník všech produktů společnosti. Vybráním jiného produktu z rolovacího menu se informace o něm zobrazí automaticky ve stávajícím okně. Pokud je u produktu vložena i fotografie, pak je tato informace uvedena v seznamu produktů ikonou fotoaparátu.

Právní a vlastnické vztahy
V této části jsou uvedeny informace o právní formě, typu vlastnictví, roku založení společnosti (případně její transformace). Dále pak údaje o majitelích a statutárních orgánech a má-li společnost podíly v jiných firmách, pak jsou zde uvedeny i ty.

Vedení
Zde jsou uvedeni manažeři, jednatelé společnosti, ředitelé, vedoucí apod. U každého zápisu je uvedeno jméno, pozice, obor zodpovědnosti, případně přímý e-mail a další telekomunikační data.

Ekonomické charakteristiky
Mezi ekonomické charakteristiky je zařazen seznam bank, u kterých má společnost účet, účetní rok, typ obratu a kapitál společnosti. Mezi nejzajímavější informace bezpochyby patří údaje o počtu zaměstnanců, obratu a zisku. Tyto údaje jsou přehledně uvedeny v tabulce pod jednotlivými roky (obrat je uveden v milionech korun). Pod tabulkou následují grafy, které zobrazují celkový vývoj společnosti v obdobích. Pod sloupcovými grafy jsou zobrazeny skládané sloupcové grafy, které společnost zařazují do skupin dle obratu nebo počtu zaměstnanců, podle jejich příslušnosti k dané skupině. 

Mezinárodní aktivity společnosti
Zde jsou uvedeny informace o zemích exportu a importu společnosti. V případě, že je známo, tak včetně podílu na celkovém exportu, popřípadě podílu na celkových vstupech v případě importu.

Další prezentace společnosti
Poslední částí profilu jsou Další prezentace společnosti. Mezi ně patří Reference společnosti, Tiskové zprávy a Certifikáty. V Referencích jsou údaje o realizovaných zakázkách společnosti. V Tiskových zprávách je seznam zpráv, které byly v databázi uveřejněny. Na detail, je-li k dispozici, se dostanete kliknutím na aktivní název dané konkrétní položky.

Proozovatel tohoto poportálu je vydavatelem mnoha ruzných druhů certifikátů a ocenění. Je li daná společnost držitelem některého z certifikátů vydaných společností Dun and Bradstreet, je informace o certifikátu k dispozici v horní části sekce Certifikáty. Není-li daná společnost držitelem žádného z těchto certifikátů, je v této části zobrazen přehled základních vydávaných certifikátů, které pomocí hypertextového odkazu vedou na stránku umožňující ověřit, zda daná spolčnost splňuje kritéria pro získání některého z nich.

 
V případě že je společnost držitelem ceertifikátu vydaného jiným poskytovatelem, je u certifikátů vždy uveden jeho název, je-li k dispozici platnost certifikátu nebo certifikační firma, jsou tam uvedeny i tyto údaje. Kliknutím na název certifikátu si zobrazíte jeho detail, má-li uveden obrázek, tak i obrázek (indikuje opět ikona fotoaparátu).

Chcete vědět víc

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rychlý kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondělí - pátek:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com