Vyhledávám data...
Detail poptávky

Propagácia projektov realizovaných Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie formou reklamných kampaní (ID:74332)

Evidenčné číslo: 31012 - MNA
Druh zakázky: Neurčeno
Druh oznámenia: vyhlásenia súťaží návrhov
Stručný opis VZ: Predmetom súťaže návrhov je výber víťazného súťažného návrhu pre každú z častí I. až V. súťaže návrhov na zabezpečenie reklamných kampaní pre MIRRI SR, a to podľa kritérií hodnotenia predložených návrhov a relatívnych váh jednotlivých kritérií, ktoré sú uvedené v časti A.2 Kritéria na vyhodnotenie súťažných návrhov a pravidlá ich uplatnenia týchto súťažných podmienok. Predmet súťaže návrhov vyhlasovateľ rozdelil na 5 častí, a to: a)Časť I.Propagácia projektu Digitálni seniori b)Časť II.Spoločný prvok komunikácie eurofondov c)Časť III.Propagácia Programu Slovensko 2021-2027 d)Časť IV.Ukrajina: Pomáhame samosprávam e)Časť V.Kampaň Informatizácia Po súťaži návrhov rozdelenej na 5 častí bude nasledovať postup zadávania zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní pre každú z vyššie uvedených predmetných častí. Je potrebné upozorniť, že víťaz niektorej z častí I. až V. súťaže návrhov sa nestane nákupcom mediálneho priestoru súvisiaceho s nasadením navrhovaných komunikačných nosičov a ani poskytovateľom iných služieb presahujúcich rozsah dopracovania víťazného návrhu. Nákup mediálneho priestoru prípadne iné služby bude realizovať vyhlasovateľ na základe samostatných verejných obstarávaní zameraných na výber ekonomicky najvýhodnejších ponúk na zabezpečenie a realizáciu týchto činnosti v súlade s víťazným návrhom, ktorý porota vyberie v rámci tejto súťaže návrhov. Viac informácií o v časti B.1 Opis predmetu súťaže návrhov Súťažných podmienok.
CPV kód hlavného predmetu: 79340000-9 Reklamné a marketingové služby
Druh postupu: neurčené
Lehota na predkladanie ponuk: 13.10.2023 10:00
Dátum uverejnenia: 13.09.2023


Datum zveřejnění: 13.09.2023
Datum platnosti: 13.10.2023

Nejste registrovaný uživatel systému HBI Obchodní příležitosti a chcete získat plné znění poptávky/nabídky?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 nebo e-mailem dopyty@edb.sk


Zpět přidat poptávku nové hledání
Chcete vědět víc

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rychlý kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondělí - pátek:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com