Vyhledávám data...
Detail poptávky

Burosumab (ID:74342)

Evidenčné číslo: 31026 - MST
Druh zakázky: Dodávky
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
Miesto plnenia: Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice nemocničná lekáreň.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je liek s účinnou látkou burosumab, známy ako Crysvita(ďalej iba produkt), pre detských pacientov s X-viazanou formou hypofosfatemickej rachitídy pri splnení všetkých nižšie vymenovaných kritérií: 1) s dokumentovanou vysokou sérovou koncentráciou FGF-23 2) s geneticky potvrdenou mutáciou v PHEX géne 3) perzistencii nízkej hypofosfatémie napriek dlhodobej substitúcii maximálnymi tolerovanými dávkami fosfátového roztoku a aktívnej formy vitamínu D 4)pri progresii kostných deformít napriek podávaniu maximálnych tolerovaných dávok štandardnej liečby (fosfáty a vitamín D).
CPV kód hlavného predmetu: 33632000-9 Liečivá pre muskuloskeletálny systém
Predpokladaná hodnota VZ: 985177.2 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 09.10.2023 08:00
Dátum uverejnenia: 13.09.2023
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 09.10.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Datum zveřejnění: 13.09.2023
Datum platnosti: 09.10.2023

Nejste registrovaný uživatel systému HBI Obchodní příležitosti a chcete získat plné znění poptávky/nabídky?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 nebo e-mailem dopyty@edb.sk


Zpět přidat poptávku nové hledání
Chcete vědět víc

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rychlý kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondělí - pátek:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com