Searching...


СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ


СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

Този сектор включва създаване и разпространение на информационни и творчески продукти, които са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Включва още дейности по осигуряване на средства за предаване или разпространение на тези продукти, данни или съобщения, дейности в областта на информационните и комуникационни технологии, както и други дейности, свързани с информационни услуги.

Основните раздели на този сектор са:
- издателска дейност, вкл. издаване на програмни продукти - раздел 58
- филмопроизводство, звукозаписване и издаване на музика - раздел 59
- радио- и телевизионна дейност - раздел 60
- далекосъобщения - раздел 61
- дейности в областта на информационните технологии - раздел 62
- други дейности, свързани с информационни услуги - раздел 63
Издателските дейности включват придобиване на авторски права върху информационно съдържание (информационни продукти) и довеждане на това съдържание до знанието на неограничен кръг лица посредством възпроизвеждане и разпространение. В този сектор са включени всички възможни форми на издателските дейности (печатна, електронна или аудио форма и по Интернет).
Дейностите по създаване и разпространение на телевизионни програми са включени в раздели 59, 60 и 61, като всеки раздел обхваща различни етапи на този процес. Отделните части на програмата, като например филми, сериали, игри и други са резултат от икономическите дейности в раздел 59. Създаването на цялостна телевизионна програма от елементи, произведени в раздел 59, или други елементи (например новини на живо) и излъчването на тази програма от телевизионнен оператор, който я е създал се включват в раздел 60. Раздел 61 включва разпространение на телевизионни програми от трети лица (предприятие, предоставящо обществени електронни съобщитетлни мрежи и/или услуги) без никаква промяна на нейното съдържание. Това разпространение се извършва чрез наземно радиоразпръскване, по кабелен път или чрез спътник.
Want know more

Ochrana proti spamovacm robotm. Odpovzte prosm na nsledujc otzku: Jak je letos rok?
Quick contact

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk