KontaktyO EDBReferenciePodporaFAQŠtatistika
moje EDB
Európská databanka

PRE KLIENTOV
užívateľ:
heslo:
zapamätať
SR/ČR EURODATA TLAČOVÉ SPRÁVY OBCHODNÉ PRÍLEŽITOSTI PONUKY PRÁCE OVER PARTNERA KONKURZY

Detail verejnej zákazky

(ID:25287) Masarykov dvor- Jazdecko-športovo rekreačný areál-wellness

Evidenčné číslo: 15568 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: katastrálne územie Vígľaš, obec Vígľaš, časť Pstruša, parcela registra \"C\" č. 1044
Stručný opis VZ: Navrhovaná stavba predstavuje prestavbu existujúceho objektu, ktorý slúžil ako prevádzkový a skladový objekt v areále farmy dobytka. Po prestavbe sa bude v objekte nachádzať samostatná prevádzka športovo – rekreačného areálu, bude tu umiestnené wellness, resp je možné tento objekt využívať pre samostatné aktivity priamo nesúvisiace s hlavnou nosnou funkciou. v objekte sa bude nachádzať relaxačný bazén s vírivkami, sauny, masérne a pod.Časť prízemia objektu budú zaberať sociálne zariadenia. Podrobný opis stavebných prác je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.
CPV kód hlavného predmetu: 45000000-7 Stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 870 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 14.01.201315:00
Dátum uverejnenia: 20.12.2012
Lehoty uskutočnenia: v 10 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 03.01.201315:00
Dátum otvárania ponúk: 15.01.2013 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia:20.12.2012
Dátum platnosti:00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému EDB Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk
Bisnode Česká republika, a.s.
O HBI | Kontakt | www.hbi.cz-Informace o firmách
Európska databanka
O EDB | Kontakt | www.edb.sk-B2B Databáza firiem
© Bisnode Česká republika, a.s.
webdesign LIRA IS s.r.o.
redakční systém Atlantic.