Poľnohospodárstvo

21-40/71111
FIRMY S PRIORITNÝM ZOBRAZENÍM:
Slovenská republika

Ľuboš Turčák

č. 264, Podbieľ
Slovenská republika

ORVEX spol. s r.o.

Klíňanská cesta 1225 , Námestovo
Slovenská republika

RW ORAVA, s.r.o.

č. 181 , Sedliacka Dubová
Slovenská republika

Venas Group, a.s. 

Skladná 6, Streda nad Bodrogom
Slovenská republika

Augustín Briestenský

č. 110, Prečín
Slovenská republika

KomAgrartechnik, s.r.o.

Hlavná 1444, Marcelová
Slovenská republika

AKTIV PRO, s.r.o.

M. R. Štefánika 157/45, Považská Bystrica
Slovenská republika

GAMMA-SLOVAGRO, s.r.o.

Hodská 384, Galanta
Slovenská republika

HATEC spol. s r. o.

Robotnícka 1 , Martin
Slovenská republika

Ing. Elena Kalúzová PIG TECH

Vašinova 31, Nitra
Slovenská republika

MATE SLOVAKIA spol. s r.o.

Mikovíniho 11, Trnava
Slovenská republika

VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.

č. 377, Jelenec
Slovenská republika

AGRATECH s.r.o.

Mlynská 1347, Vranov nad Topľou
Slovenská republika

AGROMAJER s.r.o.

Malachovská cesta 136, Banská Bystrica
Slovenská republika

AGROSTAR spol. s r.o.

Chocholná Velčice 268, Chocholná - Velčice
Slovenská republika

AGROTRADE GROUP spol.s r.o.

Šafárikova 124, Rožňava
Slovenská republika

AQUASEED, s.r.o.

Priemyselná 3, Košice
Slovenská republika

BATLEX s.r.o.

č. 187, Drnava
Slovenská republika

BDM style s.r.o.

Holubyho 28, 1.poschodie, Pezinok
Slovenská republika

BÚŠLAK OIL, s.r.o.

č. 186, Dunajský Klátov

ďalších 5