Softvérové balíky a informačné systémy

1-20/168
FIRMY S PRIORITNÝM ZOBRAZENÍM:
Slovenská republika

AVIS s.r.o.

Dolnohorská 539/37, Nitra
Slovenská republika

BIBUS SK, s.r.o.

Trnavská 31, Nitra
Slovenská republika

Action.net, s.r.o.

Záhradnícka 1610/1, Topoľčany
SPOLOČNOSTI S PREZENTÁCIOU:
Slovenská republika

NAY Elektrodom

Turecký rad 11 (OC CITY PARK), Levice
Slovenská republika

NAY Elektrodom

Bratislavská cesta 4390, Komárno
Slovenská republika

NAY Elektrodom

Nitrianska cesta 109, Nové Zámky
Slovenská republika

NAY Elektrodom

Chrenovská 28, Nitra
Slovenská republika

OSRAM , a.s.

Komárňanská cesta 7, Nové Zámky
Slovenská republika

COMPUTER CLUB, s.r.o.

Mostná 3, Nitra
Slovenská republika

Connectingsystems s.r.o.

Hodžova 27, Nitra
Slovenská republika

Ing. Libor Hanulay M-a Halicomp

Šoltésovej 29, Nové Zámky
Slovenská republika

KEAM s.r.o.

Považská 77, Nové Zámky
Slovenská republika

NARES, s.r.o.

Rastislavova 12, Lužianky
Slovenská republika

Pavol Kozár Kozár a Kozár

Tabajská 10, Vinodol
Slovenská republika

Vojtech Kecskés KBComp

V.Palkovicha 22, Kolárovo
Slovenská republika

3MTECH, s.r.o.

Farská 33/1311, Nitra
Slovenská republika

A.S.E.S networks, s.r.o.

Komárňanská 70 , Hurbanovo
Slovenská republika

ADIS IT, s.r.o.

Staromlynská 2, Nitra-Krškany
Slovenská republika

AITEN, a.s.

Svätého Michala 4, Levice
Slovenská republika

AITIA, s.r.o.

Južná 293/26, Nitra

ďalších 5