Vyhľadávam dáta ...
Váš výber:Krajina=slovenské firmyzmeniť kritériánové vyhľadávanie

ERSON Recycling, s.r.o.

IČO: 36331201IČ DPH: SK2021761687DIČ: 2021761687
Adresa:
Soblahovská 3479
Trenčín
911 01
Poštová adresa
Soblahovská 3479
Trenčín
911 01
Nehodnotené
Celkom 0
Kontaktné informácie
Tel:

032 6587639

0908 519001

0907 455052

Fax:

032 6587639

Jazyky pre komunikáciu: slovenčina
Úradné hodiny: Po-Pi 08:00 - 16:00
Pobočky

Prevádzkareň, Veľké Bierovce, 91311, zberný dvor

Mapa
GPS súradnice:
Lat 48.875092
Lon 18.03556
Plánovanie trasy:
Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV
Činnosť:

Recyklačný dvor Veľké Bierovce
Otváracie hodiny po-pia 8.00-16.00, vstup po dohode aj mimo otvár.hodín
Služby:
- zber, triedenie, spracovávanie, drvenie a recyklácia stavebného odpadu
- triedenie zeminy
- uskladnenie a recyklácia nekontaminovaného stavebného odpadu
- uskladnenie a recyklácia stavebného materiálu (betón, asfalt)
- uskladnenie a recyklácia stavebnej sute, (stavebná suť) stavebného odpadu
Recyklujeme stavebný odpad:
- betón, železobetón
- tehly, obkladačky, dlaždice, keramika
- zemina, výkopová zemina, kamenivo
- bitúmenové zmesi - asfalty
- drevo, železo
- zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
Celková kapacita zberného dvora je okolo 100 000 ton stavebných odpadov ročne
Predaj recyklovaného materiálu, rôzne frakcie:
- betóny, drvený betón
- tehly, tehlové recykláty
- upravená zemina, zemina aj s kamenivom
- zásypové štrky

Služby:
- doprava odpadu kontajnermi
- dovoz stavebného odpadu, sklápače MAN
- zemné a výkopové práce, pásové bagre, čelné nakladače KOMATSU a JCB
- hĺbenie rýh a jám, zhŕňanie
- demolácie až do výšky 23 m, demolačné práce
- drobné búracie práce
- vyrovnávanie terénu
- menšie zemné práce šmykom riadeným nakladačom BOBCAT
- nakladanie
- nakladacia lyžica s paletizačnými vidlami o objeme 1,3 m3 s možnosťou naloženia na dopravný prostriedok s prípadným premiestnením výkopu
- úprava, planírovanie, odkrývka zeminy (ornice)
- paletizačné vidly s možnosťou naloženia a vyloženia stavebného materiálu
- kopanie odvodňovacích rýh
- zametanie a umývanie komunikácií
- nákladná doprava
Prenájom a odvoz kontajnerov na stavebný odpad
Preprava strojov a mechanizmov

Člen Združenia na rozvoj recyklácie stavebných materiálov ZRSM.

 

 

Odborová klasifikácia NACE:
3811 Zhromažďovanie a zber odpadu, okrem nebezpečného
8559 Ostatné vzdelávanie i. n.
2361 Výroba betónových výrobkov pre stavební účely
4799 Ostatný maloobchod mimo predajne, stánkov a trhov
7711 Prenájom a leasing automobilov a iných ľahkých motorových vozidiel, okrem motocyklov
6820 Prenájom a správa vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
8211 Univerzálne administratívne činnosti
4618 Sprostredkovanie špecializovaného veľkoobchodu a špecializovaný veľkoobchod v zastúpení s
4719 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
7739 Prenájom a leasing ostatných strojov, zariadení a výrobkov i. n.
4941 Cestná nákladná doprava
7733 Prenájom a leasing kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov
2599 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
3821 Odstraňovanie odpadu, okrem nebezpečných
4311 Demolácia
4312 Príprava staveniska
7732 Prenájom a leasing stavebných strojov a zariadení
1629 Výroba ostatních drevených, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
4333 Obkladanie stien a ukladanie podlahových krytín
4690 Nešpecializovaný veľkoobchod
4789 Maloobchod s ostatným tovarom v stánkoch a na trhoch
5210 Skladovanie
7022 Ostatné poradenstvo v oblasti podnikania a riadenia
8299 Ostatné podporné činnosti pre podnikanie i. n.
6492 Ostatné poskytovanie úverov
7712 Prenájom a leasing nákladných automobilov

 

Odbor činnosti podľa medzinárodnej klasifikácie CPV 2007:
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu)
14212120-7 Štrk
42914000-6 Recyklačné zariadenia
43200000-5 Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace časti
43210000-8 Stroje na terénne úpravy
43211000-5 Buldozéry
43212000-2 Angledozéry
43220000-1 Zrovnávače (grejdery) a vyrovnávače
43221000-8 Cestné zrovnávače (grejdery)
43230000-4 Škrabače (skrejpery)
43240000-7 Pneumatické ubíjadlá
43250000-0 Čelné lopatové nakladače
43251000-7 Čelné lopatové nakladače s hĺbkovou lopatou
43252000-4 Čelné lopatové nakladače bez hĺbkovej lopaty
43260000-3 Mechanické lopaty, rýpadlá (exkavátory) a lopatové nakladače a banské mechanizmy
43261000-0 Mechanické lopaty
43261100-1 Mechanické lopatové nakladače
43262000-7 Rýpacie mechanizmy
43262100-8 Mechanické rýpadlá (exkavátory)
43400000-7 Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie zlievarenských foriem
43410000-0 Mechanizmy na spracovanie hornín
43411000-7 Stroje na triedenie a preosievanie
43412000-4 Zmiešavače štrku a bitúmenu
43413000-1 Miešačky betónu alebo malty
43413100-2 Miešačky betónu
43414000-8 Drviče
43414100-9 Uhoľné mlyny
43415000-5 Odlievacie formy
43420000-3 Stroje na tvarovanie odlievacích foriem
44111100-2 Tehly
44114000-2 Betón
44900000-9 Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a bridlica
44910000-2 Kameň na konštrukcie
44911000-9 Mramor a vápenatý stavebný kameň
44911100-0 Mramor
44911200-1 Travertín
44912000-6 Rôzny stavebný kameň
44912100-7 Žula
44912200-8 Pieskovec
44912300-9 Čadič
44912400-0 Obrubníky
44920000-5 Vápenec, sadrovec a krieda
44921000-2 Vápenec a sadrovec
44921100-3 Sadrovec
44921200-4 Vápno
44921210-7 Vápno v prášku
44921300-5 Vápenec
44922000-9 Krieda a dolomit
44922100-0 Krieda
44922200-1 Dolomit
44930000-8 Bridlica
45100000-8 Príprava staveniska
45110000-1 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
45111000-8 Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
45111100-9 Demolačné práce
45111200-0 Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
45111210-3 Odstreľovanie a súvisiace práce pri odstraňovaní horniny
45111211-0 Odstreľovacie práce
45111212-7 Práce pri odstraňovaní horniny
45111213-4 Práce pri vyčisťovaní stavenísk
45111214-1 Práce pri odpratávaní následkov odstreľovania
45111220-6 Práce pri odstraňovaní následkov premývania
45111230-9 Práce pri stabilizácii podložia
45111240-2 Odvodňovacie zemné práce
45111250-5 Prieskumné zemné práce
45111260-8 Príprava územia na ťažbu
45111290-7 Primárne práce k službám
45111291-4 Úprava terénu na stavenisku
45111300-1 Demontážne práce
45111310-4 Demontážne práce na vojenských zariadeniach
45111320-7 Demontážne práce na bezpečnostných zariadeniach
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
45112100-6 Práce pri hĺbení drenáží
45112200-7 Odstránenie pôdy
45112210-0 Odstránenie pôdneho zvršku
45112300-8 Vyplňovanie a rekultivačné práce
45112310-1 Vyplňovacie práce
45112320-4 Rekultivačné práce
45112330-7 Rekultivácia staveniska
45112340-0 Dekontaminácia pôdy
45112350-3 Rekultivácia neobrábanej pôdy
45112360-6 Práce na sanácii pôdy
45112400-9 Výkopové práce
45112410-2 Výkop hrobov
45112420-5 Výkop základov
45112440-1 Terasovanie svahov
45112441-8 Terasovanie
45112450-4 Výkopové práce na archeologických náleziskách
45112500-0 Presun zemín
45112600-1 Vyplňovanie eróznych korýt
45112700-2 Terénne úpravy
45112710-5 Terénne úpravy trávnatých oblastí
45112711-2 Terénne úpravy parkov
45112712-9 Terénne úpravy záhrad
45112713-6 Terénne úpravy strešných záhrad
45112714-3 Terénne úpravy cintorínov
45112720-8 Terénne úpravy športovísk a rekreačných oblastí
45112721-5 Terénne úpravy golfových ihrísk
45112722-2 Terénne úpravy jazdeckých areálov
45112723-9 Terénne úpravy ihrísk
45112730-1 Terénne úpravy vozoviek a komunikácií pre motorové vozidlá
45112740-4 Terénne úpravy letísk
45113000-2 Práce na stavenisku
45120000-4 Prieskumné vrty a vrtné práce
45121000-1 Prieskumné vrty
45122000-8 Prieskumné vrtné práce
45520000-8 Prenájom zariadení na zemné práce s obsluhou
60181000-0 Prenájom nákladných vozidiel s vodičom
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu

 

Produkty, služby a obchodné značky
ERSON

 

Produkty

 

Produkty na portali dodavatel
(poskytovatel služby)
(poskytovatel služby)
(poskytovatel služby)
(poskytovatel služby)
(poskytovatel služby)
(poskytovatel služby)
(poskytovatel služby)
Právne a vlastnícke vzťahy
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Typ vlastníctva:
Podnik-ziskovo orientovaná jednotka - právna jednotka - spravodajská jednotka - AKTĺVNY
Rok založenia:
11.11.2003

 

Majitelia a štatutárne orgány
Meno / firmaPozíciaKontaktPodiel (%)
Mgr. Marčeková Adriana KonateľTrenčín - Zlatovce Slovenská republika
Gregorič Boltežar KonateľLehota pod Vtáčnikom Slovenská republika
Mgr. Marčeková Adriana Majetková účasťTrenčín - Zlatovce Slovenská republika
30,999879496295%
Gregorič Boltežar Majetková účasťLehota pod Vtáčnikom Slovenská republika
69,000120503705%

 

Vedenie
MenoPozíciaOdborE-mailTelekomunikačné údaje
Slivová BarboraAsistentbarboraslivova@erson.sk

Tel: (032)6587639

Mgr. Marčeková AdrianaKonateľmanagementadrianamarcekova@erson.sk

Tel: (0908)519001

Capák MariánRiaditeľ spoločnostimanagementmariancapak@erson.sk

Tel: (0907)455052

Marček MartinObchodný riaditeľobchodmartinmarcek@erson.sk

Tel: (0905)652625

Holíček MariánVedúci úsekudopravamarianholicek@erson.sk

Tel: (0917)970225

Mgr. Cedzo ŠtefanProject Managerstefancedzo@erson.sk

Tel: (0905)362279

Ekonomické charakteristiky
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s., Trenčín, 2518187251/0200
Účtovný rok:
01.01. - 31.12.
Kapitál(EUR):
331 940

 

Ekonomické údaje:
 20092010201120122013201420152016
Poč.zam.710131619--2222
Obrat(EUR)145 000229 5912 722 6652 901 3642 321 5191 812 2581 357 1471 758 871
Zisk(EUR)-236 000-2 228 813-191 474-156 982-789 412-545 262-1 292 166292 893

 

 

Štruktúra slovenských firiem podľa počtu pracovníkov
Štruktúra slovenských firiem podľa dosiahnutého obratu
Ďalšia prezentácia spoločnosti (referencie, tlačové správy, certifikáty)
Certifikáty:

Medzinárodne uznávaný certifikát s históriou od roku 1908 hodnotí spoločnosti a inštitúcie pomocou unikátneho skóringu.

Členstvo v tomto prestížnom registri zvyšuje imidž firmy a umožňuje získať lepšie podmienky u všetkých druhov úverových služieb.

Certifikáty vychádzajúce z unikátneho vyhodnotenie dát spoločnosti Bisnode D&B. Súčasťou ocenení je aj získanie unikátneho medzinárodného DUNS čísla.


Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Partneri

GoPay Platby databáze firem

 

Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk

Tento web používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a k analýze návštevnosti. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.